Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 25. – 29. märts 2019

29.03.2019 | 14:07

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus ja Valgas. Kokku saadeti märgukiri 21-le äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati 14-l firmal ettekirjutuse tähtaega, üheksa firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti ühes ärimajas avalikku teavet ja tuvastati mitmeid rikkumisi. Neljast Tallinna hotellist üks on ettekirjutuse täitnud, ülejäänutel on ettekirjutus täidetud osaliselt.

Maxima Eesti OÜ Valdeku Maxima X kaupluses tehti esmakontrolli käigus ettekirjutus viiele töötajale, järelkontrolliaktiga pikendati kolmel töötajal ettekirjutuse täitmise tähtaega, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Laagna (Ümera) Maxima XX kaupluses vormistati neli esmakontrolli akti ja viis järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eksam), kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Kohtla-Järve Mõisa tee Maximas kontrolliti 6 kaubandustöötaja eesti keele oskust, neist viiele tehti ettekirjutus ja hoiatus selle kohta, et kui määratud tähtajaks ei ole ettekirjutus täidetud, on Keeleinspektsioonil õigus rakendada nende suhtes sunniraha. Tartu Kalda tee Maximas lõpetati menetlus, kuna töötaja, kellele oli tehtud ettekirjutus, on töösuhte lõpetanud.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Solarise Keskuse LIDO teenindajate eesti keele oskust. 66-st töötajast 13-le tehti ettekirjutus. Ka ühe Tallinna vanalinnas tegutseva restorani teenindajate keeleoskuse kohta sai Keeleinspektsioon kaebuse, kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Kaebus esitati ka ühe perearsti ja pereõe kohta, keeleametnikud kontrollisid mõlema tegelikku eesti keele oskust ja tegid pereõele ettekirjutuse oma keeleoskust täiendada.

Alustati SA Ida-Viru Keskhaigla töötajate keeleoskuse järelkontrolliga. Kuuel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, tehti sunniraha hoiatus ja rakendati sunniraha.

Jätkub Põhja Päästekeskuse Harjumaa päästekomandode päästjate keeleoskuse kontrolliga. Kontrolliti Kesklinna päästekomando 42 päästja tegelikku eesti keele oskust, koostati 21 akti, neist 18 korras, üks päästja peab sooritama eesti keele eksami ja kaks täiendama oma eesti keele oskust. Kontroll päästekomandodes jätkub.

Samuti jätkub järelkontroll Narva Linnavalitsuses. Sel nädalal kohtuti üheksa töötajaga, neist kaheksal pikendati ettekirjutuse tähtaega, üks spetsialist peab oma eesti keele oskust täiendama. Kõigile tehti sunniraha hoiatus, seitse linnavalitsuse ametnikku peavad tasuma sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Õismäe Vene Lütseumis oli ettekirjutus neljal õpetajal, kõik õpetajad olid küll eesti keelt õppinud, kuid ettekirjutus jäi täitmata, seetõttu pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Ka Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis tuli pikendada viie pedagoogi ettekirjutuse tähtaega, siin tehti töötajatele ka sunniraha hoiatus.

Järelkontrolli käigus pikendati kahe Kadrioru Lasteaia töötaja ettekirjutuse tähtaega, tehti sunniraha hoiatus ja üks töötaja peab tasuma sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kolme keelefirma õppekava, neist kaks edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks, üks firma peab tegema veel õppekavas täiendusi. Kuue firma taotlus õpetaja lisamise kohta sai heakskiidu. Külastati ühe keelefirma tundi, mille kohta saadetakse kokkuvõte firmale järgmisel nädalal.