Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 25.–29. aprill 2022

29.04.2022 | 10:20

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Tondil, Kristiines ja Lasnamäel, samuti Viru keskuses, Solarise keskuses ja Tallinna Kaubamajas), Viimsi vallas Randveres, Valgas (sh kevadlaadal), Narvas, Narva-Jõesuus, Sillamäel, Valgas, Antslas ja Võrus (sh laadal ja kaubanduskeskustes). Tuvastati 37 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist viis tehti korda kohe. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 22 varasemast ettekirjutusest olid 11 täidetud.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti kaheksa ettevõtte veebilehte, neist üks ei olnud korras – sellele ettevõttele tehti ettekirjutus. Varasemast kahest ettekirjutusest üks oli täidetud ja menetlus lõpetati, teise firma puhul pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega.

Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks OÜ Mogotel Estonia, Pepco Estonia OÜ, Conspirator OÜ, Tartu eralasteaia Puhh, Paldiski Lasteaia Sipsik, Haabersti Vene Gümnaasiumi, Maardu Põhikooli, Narva 6. Kooli, Keila Kooli ning Valgamaa Tugikeskuse töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 172 kontrollitavast 38-l puudub keeleoskust tõendav dokument. Keeleametnikud algatavad menetluse mais.

Keeleamet jätkab hambaraviteenust osutavate asutuste töötajate keeleoskuse kontrolliga. Sel nädalal kontrolliti Põhja-Tallinna Tervisekeskuse ja Mustamäe Tervisekeskuse töötajate eesti keele oskust, vormistati viis esmakontrolli akti ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam.

Kohtla-Järve Maxima X Keskallee kaupluses tehti ettekirjutus ühele töötajale. Eesti keele eksami mittesooritamise korral on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

Tallinna Läänemere Gümnaasiumis tehti kahele uuele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, kahel töötajal pikendati varasema ettekirjutuse tähtaega, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Narva Kunstikoolis vormistasid keeleametnikud viis esmakontrolli akti, üks ettekirjutusega täiendada eesti keele oskust ja neli ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. Kuuele töötajale tehti järelkontrolli aktiga ettekirjutus ja pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega, üks töötaja peab oma keeleeoskust täiendama, viiel tuleb sooritada eesti keele eksam. Üheksale kunstikooli töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Paldiski lasteaias Sipsik tehti ettekirjutus sooritada eesti keele tasemeeksam kahele uuele töötajale. Koostati kaheksa järelkontrolliakti: üks töötaja peab eesti keele oskust täiendama, kuuel töötajal pikendati eksami sooritamise tähtaega ja ühe töötaja suhtes lõpetati menetlus, sest töösuhe on lõpetatud. Ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

28. aprilli Eesti Päevalehes on pikem artikkel haridustöötajate keeleoskusest.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe koolitusfirma taotlust tegevusloa saamiseks, mõlemale firmale saadeti ettepanekud õppekavade parandamiseks. Kolm koolitusfirmat on esitanud taotluse uute koolitajate lisamiseks, 18 õpetajat said heakskiidu, 1 taotlus lükati tagasi. Sel nädalal külastatud keelefirma tunnile anti tagasiside ning koolitusfirmale saadeti tutvumiseks eelakt.

Keeleamet alustab Ukraina sõjapõgenike nõustamist

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles igal reedel kl 11.00–13.00 tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõustamine võimalik Keeleameti kontoris aadressil Endla 4 või telefoni (627 1780) ja e-posti (info@keeleamet.ee) teel.