Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 25.–28. märts 2024

28.03.2024 | 11:13

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas ja kesklinnas ning Kristiine Keskuses), Maardus, Muugal, Viimsis, Jõhvis (sh Jõhvi kaubamajas), Kiviõlis (sh Kaubanduskeskuses K5), Rakveres (sh Põhjakeskuses ja Vaala keskuses) ja Tartus. Tuvastati kümme keeleseaduse rikkumist, 11 varasemast ettekirjutusest olid kaheksa täidetud, kolmele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti nelja ettevõtte veebilehte, neist kolm olid korras, ühele ettevõttele saadeti märgukiri: kahe kuu jooksul tuleb veebileht viia kooskõlla keeleseaduse nõuetega. Varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et kaks ettevõtet on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati, ühele ettevõttele anti ettekirjutuse täitmiseks lisaaega.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti SA Narva Haigla anestesioloogia osakonna, infektsioonikontrolli kabineti, sisekliiniku polikliiniku, lasteosakonna ja intensiivraviosakonna, Juuru ja Kaiu Hooldekodu, SeniorPlus Kodud OÜ (Järvakandi Eakatekodu, Kehtna Eakatekodu ja Lokuta Eakatekodu), Kuuda Hooldekodu OÜ, Rapla Hooldekeskuse, Hageri Hoodekodu MTÜ, OÜ Vigala Hooldekodu, OÜ Iira Hooldekodu, OÜ Kuusikus Hooldekodu, Lootuse rand OÜ, Hoolekandeteenused AS-i Põlva Kaasiku, Rakvere Lille Kodu ja Tõrva Kodu, Uhtna Hooldekodu, Tapa Pihlakodu, Aseri Lille Kodu, Pandivere Pansioni, Imastu Hooldekodu OÜ, Viru-Nigula Sotsiaalhoolekande Keskuse, OÜ Westender Kunda eakate kodu West-Wind, Tapa Valla Hooldekodu, Ulvi Kodu, Tammiku Hooldekodu, OP EAKATEKODU OÜ Eakate Kodu Rakveres ja Aasperes, OÜ Indsalu Pruuna mõis ning Tammiku kodu kokku 510 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 141 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Elora Maardu Haigla AS-is jätkus keelekontroll. Keeleametnikud vormistasid 11 esmakontrolli akti, neist kaks olid korras (töötaja keeleoskus vastab nõutud tasemele), ühele töötajale tehti ettekirjutus täiendada eesti keele eksam ja kaheksa töötajat peavad sooritama eesti keele eksami.
SA Narva Haigla polikliinikus tehti esmakontrollis ettekirjutus 11 töötajale, eksami mitte sooritamise korral on keeleametnikel õigus nende kõigi suhtes rakendada sunniraha.
SA Narva Haigla lasteosakonnas kontrolliti seitset töötajat, kõigile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja sunniraha hoiatus. Järelkontrollis pikendati varasema ettekirjutuse tähtaega sooritada eesti keele eksam kahel töötajal, ühtlasi tehti neile sunnirahahoiatus.
SA Narva Haigla funtsionaaldiagnostika osakonnas pikendati kuue varasema ettekirjutuse tähtaega. Eesti keele eksami mitte sooritamise korral on Keeleametil õigus nende töötajate suhtes rakendada sunniraha.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Rimi Eesti Food OÜ Kiviõli mini-RIMI kaupluse ühe töötaja eesti keele oskust. Kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühtlasi tehti hoiatus selle kohta, et eksami tähtajaks mitte sooritamise korral võib keeleametnik kontrollitava suhtes rakendada sunniraha.
Järelkontrolli käigus MAXIMA Eesti OÜ, Maxima XX kaupluses pikendati ühe töötaja senise ettekirjutuse tähtaega ja rakendas sunniraha, eksami uueks tähtajaks mitte sooritamise korral on õigus inspektoril taas rakendada sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Kontrolliti Tallinna Raadiku Lasteaia töötaja eesti keele oskust, keeleametnikud kinnitasid töötaja eesti keele oskuse ametikoha nõuetele vastavaks.
Tartu Lasteaias Kelluke kinnitati kahe töötaja eesti keele oskus ametikoha nõudele vastavaks. Varasema ettekirjutuse järelkontrollis tuvastasid inspektorid, et ettekirjutus on täitmata. Ettekirjutuse tähtaega pikendati ja töötajale tehti sunniraha hoiatus.
Tartu Lasteaias Annike vormistati seitse esmakontrolli akti: kuue töötaja keeleoskus tunnistati vastavaks, ühele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Varasema ettekirjutuse järelkontrollis selgus, et ettekirjutus on täitmata, keeleametnikud pikendasid eksami sooritamise tähtaega ja tegid sunnirahahoiatuse.
Tartu Lasteaias Mõmmik vormistati 12 esmakontrolli akti: seitsme töötaja eesti keele oskus vastab nõuetele, viiel töötajal tuleb sooritada eesti keele eksam. Ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.
Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma tegevusloa taotlust (kokku viis õppekava), neist ühe õppekava vajab veel täiendamist, keeleametnik saatis koolitusfirmale oma ettepanekud. Teise firma taotlus õppekava muutmise kohta lükati tagasi. Üheksa keelefirmat taotles koolitaja(te) lisamist, 18 koolitajast 13 said heakskiidu. Keeleametnikud külastasid järelevalve käigus ühe koolitusfirma tundi ja saatsid eelakti tutvumiseks.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

Järelevalveosakonna juhataja