Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 25.–28. juuni 2024

28.06.2024 | 15:05

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas, vanalinnas, Põhja-Tallinnas, Lasnamäel, sh Tondiraba spordikeskuses ning Haabersti keskuses), Harjumaal (Loksal), Jõhvis (sh Pargi keskuses), Kohtla-Järvel (sh Kalevi kaupluses), Narva-Jõesuus (sh hotellides, kauplustes, toidupaviljonides ja välimüügilettidel), Sillamäel, Põlvamaal (Räpinas, Värskas, Saatses, Ahjas, Moostes, Mikitamäel), Raplamaal (Raplas, Hagudis, Kohilas), Tartumaal, Valgamaal (Tõrvas, Tsirguliinas, Valgas, Helmes, lisaks Tõrva Kevade Keskuses ja Valga kaubanduskeskustes), Rõngus ning Võrtsjärve lõuna- ja läänepoolsetes asulates ja Võrumaal (Vana-Vastseliinas, Vastseliinas, Võrus ning Võru Kagukeskuses). Tuvastati 13 keeleseaduse rikkumist, varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et 18st 15 ettekirjutust on täidetud. Kolmele ettevõttele saatis keeleametnik meeldetuletuskirja ja pikendas ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti kuue ettevõtte veebilehte, neist viis olid korras. Ühele ettevõttele saadeti märgukiri. Järelkontrollis tuvastati, et viis ettevõtet (AS Baltika, FREEN OÜ, Natus Vincere õigusbüroo OÜ, Posture correction OÜ ja Vintage Frames OÜ) ei ole ettekirjutust täitnud, neile saadeti meeldetuletus, veebilehed tuleb keeleseadusega vastavusse viia augustikuu esimeseks nädalaks.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti AS SEBE, Bravita OÜ, OÜ Baltic Shuttle, Selver AS-i Balti Jaama Selver ABC ja Tallinna Päevalille Lasteaia kokku kuue töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. Nelja töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Kaebus leidis kinnitust ja keeleametnikud tegid ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam ning ühtlasi tehti sunniraha hoiatus ühele AS SEBE bussijuhile. Samuti tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele taksojuhile (FIE Yuliia Afanasenko/Bolt).
Kontrolliti mitmete hoolekandeasutuste töötajate eesti keele oskust. Nii tehti Hoolekandeteenused AS Valga Jaama Kodus ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele töötajale. Kagutuul OÜ Ristipalo pansionaadis peavad eesti keele eksami sooritama viis töötajat, Maardu Sotsiaalmaja neli töötajat, Rapla Hooldekeskuse üks töötaja, Setomaa Hooldekodu kaks töötajat, Vastseliina Hooldekodu OÜ kolm töötajat, Värska Südamekodu viis ja A.M.V.K Hoolduskeskus (Seenioridekeskus) 15 töötajat. Kõigile ettekirjutuse saanutele tehti sunniraha hoiatus.
Keelekontroll toimus Valga Haigla AS-is, kus koostati 24 esmakontrolli akti: kuus akti olid korras, töötajate keeleoskus vastab kehtestatud nõudele. 18-le töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, 17-le ka sunnirahahoiatus. Valga haiglas pikendati järelkontrolli aktiga viiel töötajal ettekirjutuse tähtaega, eksami mitte sooritamise korral on keeleametnikul õigus nende töötajate suhtes rakendada sunniraha.
Keeleoskuse järelkontroll toimus Maxima Eesti OÜ Võru Maximas ja Valga Maximas, kokku pikendati nelja töötaja senise ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus. Kolm menetlust lõpetati, sest tööleping on lõpetatud.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Haridusasutustes praegu keelekontrolle ei toimu. Tallinna Päevalille Lasteaia juhtkonna palvel kontrolliti ühe töötaja tegelikku eesti keele oskust, see vastab nõuetele, ettekirjutust ei tehtud.
Keeleametnikud vastasid mitmele kvalifikatsiooni ja keeleoskusnõuete päringule.
Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli. Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlust koolitaja lisamiseks, taotlus kiideti heaks.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Tähelepanu!
Keeleametnikud on 1. juulist 26. juulini kollektiivpuhkusel, seetõttu on pöördumiste ja kaebuste menetlemine ning kirjadele vastamine tavapärasest aeglasem.

 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja