Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 24. - 28. september 2018

02.10.2018 | 16:28

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Kallastel ja Mustvees. Märgukiri saadeti 17-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et kaheksa äriühingut on Keeleinspektsiooni varasema ettekirjutuse täitnud, kümne firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Tallinnas kontrolliti suurematel ristmikel, sildadel ja tunnelites olevaid reklaame. Lasnamäel tuvastati paar rikkumist, nende kohta saadetakse märgukiri reklaami tellijatele.

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Sel nädalal kontrolliti Tallinnas kolmes hotellis varasemate ettekirjutuste täitmist, keeleametnik tuvastas, et ettekirjutused on täidetud osaliselt. Ettekirjutuste täitmise tähtaega pikendati.

Avalikku teavet kontrolliti ka kolmes Tallinna ärimajas, kõigis tuvastati keeleseaduse rikkumisi, vastavasisulised märgukirjad saadetakse äriühingutele. Ühes ärimajas selgus järelkontrolli käigus, et Keeleinspektsiooni ettekirjutused on täidetud, kahes pikendati ettekirjutuse aega. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub neljandas kvartalis.

Töötajate eesti keele oskust ja varasemate ettekirjutuste täitmist kontrolliti Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve kaupluses, kus kontrolliti nelja töötaja eesti keele oskust, kahele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühtlasi tehti sunniraha hoiatus. Selle kaupluse töötajate keelekontroll lõppes: 22-st töötajast 10 peavad sooritama eesti keele eksami.

Järelkontrolli käigus pikendati Tallinnas Olerexi teenindaja ettekirjutuse tähtaega.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud 3 järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam ja hoiatusega, et ettekirjutuse täitmata jätmise korral rakendatakse sunniraha). Järelkontrolli käigus selgus, et AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Kopli Polikliiniku töötaja on ettekirjutuse täitnud. PERH-i järelravi osakonnas koostati 15 järelkontrolli akti, neist 5 olid korras. Üheksale järelravi osakonna töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, üks töötaja peab oma keeleoskust täiendama. Kahele meedikule tehti sunniraha hoiatus.

Sel nädalal kontrolliti Ida Päästekeskuse Sillamäe päästekomando töötajate seniste ettekirjutuste täitmist, kahel päästjal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus, samuti tuleb neil tasuda ka sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinnas kontrolliti töötajate eesti keele oskust kahes üldhariduskoolis. Tallinna Õismäe Vene Lütseumis olid kaks töötajat ettekirjutuse täitnud, kolmel pikendati ettekirjutuse tähtaega. Ka ühele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, kuna tema keeleoskus ei vastanud nõuetele. Lasnamäe Põhikoolis pikendati kahel töötajal ettekirjutuse tähtaega, ühele tehti sunniraha hoiatus. Ka siin tehti uuele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Tartu A. Puškini Koolis ja Valga Jaanikese Koolis kontrolliti töötajate eesti keele oskust tõendavaid dokumente, kõigi töötajate keeleoskusdokumendid on korras. Kolmele Valga Priimetsa kooli töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal saadeti kahele keelefirmale infokiri, milles teavitati uue tegevusloa taotlemise tingimustest. Kolme keelefirma taotlused tegevusloa saamiseks said heakskiidu, ühele firmale saadeti hinnang ja ettepanekud õppekava paremaks muutmise kohta.