Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 24.–28. mai 2021

28.05.2021 | 14:22

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Lasnamäel), Narvas, Kohtla-Järvel, Haapsalus, Narvas, Sillamäel, Valgas, Viljandis ning Lõuna-Eestis (Võhma, Suure-Jaani, Abja-Paluoja ja Karksi-Nuia). Tuvastati 23 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 18 olid täidetud. Üheksal ettevõttel, kes ei ole jõudnud ettekirjutust täita, pikendati tähtaega, arvestades ettevõtete võimalusi.
    • Jaga

Kontrolliti 14 ettevõtte veebilehte, neist ainult kolm vastavad keeleseaduse nõuetele, 11 ettevõttel pikendati ettekirjutuse tähtaega, kolme veebilehe osas saadeti märgukiri ettevõttele. Kokku saatsid sel nädalal keeleametnikud kirja 13 ettevõttele.

Sel nädalal kontrolliti kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks Harju Tarbijate Ühistu Lasnamäe Maksimarketi, MTÜ Valgamaa Tugikeskuse, Narva Lasteaia Pääsuke, Tallinna Linnamäe Lasteaia, Läänemere tee 70 korteriühistu, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi ja Valga lasteaed Buratino töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente.

AS Hoolekandeteenused Sillamäe Tervise 17 tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam 21 töötajale.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti MasterIrina OÜ töötaja tegelikku keeleoskust, kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes ettekirjutusi tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

Tallinna Pallasti Lasteaias tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele töötajale. Kontrolliti kaheksa töötaja varasemate ettekirjutuste täitmist: üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, kuuel töötajal pikendati eksami sooritamise tähtaega, üks menetlus lõpetati seoses töölepingu lõppemisega. Kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Tallinna Asunduse Lasteaias tehti samuti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele uuele töötajale. Järelkontrolli käigus tuvastati, et kolm töötajat on ettekirjutuse täitnud, üks menetlus lõpetati seoses töölepingu lõpetamisega.

Narva Lasteaias Potsataja tehti esmakontrollis ettekirjutus neljale töötajale ning järelkontrolli käigus tuvastati, et kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud. 14 töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, kaheksa töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Kohtla-Järve eralasteaias Mesimumm jätkus eelmisel nädalal alanud kontroll, mille käigus tehti ettekirjutus ühele töötajale, järelkontrollis pikendati ettekirjutuse tähtaega viiel töötajal, neist nelja osas rakendati ka sunniraha.

Kohtla-Järve Lasteaias Punamütsike tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kolmele töötajale. Järelkontrolli käigus tuvastati, et kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud, kolme töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati. Kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kolme keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, ühele koolitusfirmale saadeti ettepanekud õppekavade täiendamiseks, kahe firma taotlused edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks. Ühe koolitusfirma taotlus kahe uue õpetaja lisamiseks sai samuti heakskiidu.

Sel nädalal külastati kahe koolitusfirma tunde, neist ühte zoomi keskkonnas. Järgmisel nädalal saadetakse mõlemale firmale eelakt tutvumiseks.