Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 24.–28. jaanuar

28.01.2022 | 14:52

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas), Tartus, Põlvas, Narvas, Jõhvis ja Kohtla-Järvel. Tuvastati 25 keeleseaduse nõuete rikkumist, millest kaks lahendati kohe suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 18 varasemast ettekirjutusest olid 11 täidetud.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti kümne ettevõtte veebilehte, neist kuus olid korras, neljale ettevõttele saadeti märgukiri. Varasematest ettekirjutustest oli kolm täidetud, kolmel juhul pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega.

Arvestades olukorda riigis kontrollitakse keeleoskust pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks Narva Kunstikooli, AS SEBE ja Maxima Eesti Tartu Turu 14 Maxima XX kaupluse töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 89 kontrollitavast 40-l puudub keeleoskust tõendav dokument. Keeleametnikud algatavad menetluse, keeleoskust kontrollitakse vestlusega jaanuarikuu jooksul.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti AS Aswega ühe töötaja eesti keele oskust, kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Maxima Eesti Tartu Turu 14 Maxima XX kaupluses pikendati ettekirjutuse tähtaega ühel töötajal. Ka Herba Apteegi AS-i ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati, töötajal tuleb oma keeleoskust täiendada.

Ilmar Tomusk andis intervjuu Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi ajakirjale Peegel.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel. Seoses dokumentide puudumisega tehti sel nädalal ettekirjutus ühele Tallinna Lindakivi Lasteaia töötajale ja kuuele Kohtla-Järve Koolinoorte Loomamaja töötajale, kel tuleb aasta jooksul sooritada ametikohal nõutav eesti keele eksam.

Tallinna Lindakivi Lasteaias tuvastati järelkontrolli käigus, et üheksa töötajat ei ole ettekirjutust täitnud, keeleametnik pikendas ettekirjutuse tähtaega. Neljale töötajale tehti sunnirahahoiatus ja kolme kontrollitava suhtes rakendati sunniraha.

Kohtla- Järve Koolinoorte Loomemajas selgus järelkontrolli käigus, et viis töötajat ei ole ettekirjutust täitnud. Keeleametnik pikendas ettekirjutuse tähtaega ja tegi sunnirahahoiatuse.

Narva Muusikakoolis vormistati kümme järelkontrolli akti nende töötajate kohta, kellega on tööleping lõpetatud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal sai heakskiidu ühe keelefirma taotlus koolitaja lisamiseks.