Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 24.–28. august 2020

28.08.2020 | 15:37

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Rotermanni ja Nautica keskuses), Valgas ja Narva-Jõesuus, kus tuvastati kokku kaheksa keeleseaduse nõuete rikkumist. Tuvastatud rikkumiste ja kaebuste lahendamiseks saadeti märgukiri 20 äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 13 äriühingut on Keeleameti ettekirjutuse täitnud, 23 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Sel nädalal kontrolliti kahe ettevõtte veebilehti, kumbki ettevõte ei olnud ettekirjutust täitnud, neile saadeti meeldetuletus ja pikendati tähtaega.

Sel nädalal kontrolliti kaebuste lahendamiseks Lido Eesti OÜ Ülemiste Lido töötajate keeleoskust, keeleametnikud tegid esmakontrollis ettekirjutuse sooritada keeleeksam seitsmele, järelkontrollis kahele töötajale. Nelja töötaja keeleoskus vastas nõuetele. Ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i kahe kaupluse kolme töötaja tegelikku eesti keele oskust, kõigile kolmele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Valga Haigla AS-is lõpetati menetlus töötaja suhtes, kellega tööleping on lõpetatud.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Narva Lasteaias Päikene on kolme töötajaga tööleping on lõpetatud, mistõttu lõpetati ka menetlus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kolme keelefirma taotlust (kokku 8 õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid kahele keelefirmale omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks. Ühe koolitusfirma taotlused olid korras, need edastati haridus- ja teadusministeeriumile tegevusloa väljastamiseks. Kolme keelfirma taotlused kokku viie koolitaja lisamiseks said samuti heakskiidu ning need esitati ministeeriumile.

Uus veebiaadress ja kontaktid

Alates 24. augustist leiab Keeleameti internetist aadressil www.keeleamet.ee, ameti töötajate e-posti aadressid on kujul [email protected], ameti kontaktid leiate siit.