Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 22.–26. november 2021

26.11.2021 | 13:52

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja Nõmmel ning Solarise keskuses), Jõhvis, Kohtla-Järvel ja Valgas. Tuvastati 18 keeleseaduse nõuete rikkumist. 28 varasema ettekirjutuse järelkontrolli käigus tuvastati, et neist 18 olid täidetud. Kümnele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 20 ettevõtte veebilehte, neist 15 olid korras, üks ettevõte täitis ettekirjutuse veel samal nädalal. Neljale ettevõttele tehti ettekirjutus lisada veebilehele eestikeelne teave.

Sel nädalal kontrolliti kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide tegemiseks Narva-Jõesuu Lasteaed Karikakar, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi, Lasnamäe Gümnaasiumi, Maxima Eesti OÜ Tammsaare tee 133 kaupluse ning Sanitex OÜ Promo Cach&Carry kaupluslao kokku 111 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid, neist 42 puhul jätkub menetlus.

Maxima Eesti OÜ Jõhvi XX kaupluses tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele uuele töötajale. Koostati 11 järelkontrolliakti, neist üks seoses ettekirjutuse täitmisega ja viis menetluse lõpetamist seoses töölepingu lõpetamisega, kuue aktiga pikendati ettekirjutuse tähtaega ja rakendati sunniraha.

Valga kaupluses AILIL GANG (Yan Homy OÜ) pikendati kahel töötajal ettekirjutuse tähtaega.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti De Sol Brauti OÜ teenindajate eesti keele oskust, kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

AS-s Eesti Raudtee toimus järelkontroll, pikendati seitsme töötaja ettekirjutuse tähtaega, neljale töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes keeleoskuse kontrolle enamasti tööandja esitatud dokumentide ja HARNO tasemeeksamite andmebaasi alusel.

Karjamaa Gümnaasiumis tehti ettekirjutus kolmele uuele töötajale: ühel tuleb eesti keele oskust täiendada, kahel sooritada eesti keele eksam. Järelkontrolli käigus koostati kuus akti: üks menetlus lõpetati, sest töötaja on töölt lahkunud, üks töötaja peab oma eesti keele oskust täiendama, viiel pikendati ettekirjutuse tähtaega ja neil tuleb aasta jooksul sooritada eesti keele eksam. Neljale töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Ehte Humanitaargümnaasiumis tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele uuele töötajale, järelkontrolli aktiga pikendati seitsmel kontrollitaval ettekirjutuse tähtaega ja neile tehti sunniraha hoiatus. Viie töötaja suhtes rakendati sunniraha. Seoses töölepingu lõppemisega lõpetati kolm menetlust.

Narva-Jõesuu Koolis tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kuuele töötajale, järelkontrollis pikendati kaheksa töötaja ettekirjutust, ühtlasi tehti neile hoiatus selle kohta, kui ettekirjutus ei ole tähtajaks täidetud, on keeleametnikul õigus rakendada nende suhtes sunniraha. Kaks Narva-Jõesuu Kooli õpetajat olid ettekirjutuse täitnud.

Sakala Eragümnaasiumis tehti ettekirjutus ühele uuele töötajale ja pikendati nelja töötaja ettekirjutuste tähtaega, neist kolmele tehti sunniraha hoiatus, kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Sillamäe õppekohas pikendati ettekirjutuse tähtaega 13 töötajal, kõigi kontrollitavate suhtes rakendati sunniraha.

Tallinna Suur-Pae Lasteaias tehti ettekirjutus kolmele uuele töötajale, neist üks peab oma eesti keele oskust täiendama, kaks sooritama eesti keele eksami. Järelkontrolli käigus tuvastati, et üks töötaja on ettekirjutuse täitnud ja üks töötaja on töölt lahkunud – nende menetlused lõpetati. Kaheksa töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati, kolmele tehti sunniraha hoiatus ja kahel tuleb tasuda sunniraha.

Valga lasteaias WALKO pikendati ühe töötaja eksami sooritamise tähtaega.