Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 22.–26. mai 2023

26.05.2023 | 15:09

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesk- ja südalinnas, Mustamäel Kadaka teel, Pirital) ning Viimsis. Tuvastati 19 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 14 olid täidetud, neljale ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti kaheksa ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, neist ühele saadeti märgukiri – kahe kuu jooksul tuleb veebileht viia keeleseadusega vastavusse. Kolmel firmal oli varasem ettekirjutus veebilehe keeleseadusega vastavusse viimise kohta; inspektor tuvastas, et kahel on ettekirjutused täidetud ning lõpetas menetluse. Ühele ettevõttele saadeti meeldetuletus.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks analüüsiti Tickets Estonia OÜ, Skarabeus Julgestusteenistus OÜ Vanalinna Prisma, Mogol development Estonia (Savoy Boutique hotell), Tallinna Kärberi 52 korteriühistu, Tallinna Lina 7 korteriühistu ning OG Elektra AS-i Grossi Toidukaubad (Vikerlase kauplus) kokku 39 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 17 töötajaga tuleb kohtuda ning läbi viia keeleoskuse kontroll.
Järelkontrolli käigus pikendati viie OÜ Tammiku Maja töötaja ettekirjutuse tähtaega, ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrolliti Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva õppekoha töötajate eesti keele oskust. Vormistati neli akti ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam ja tehti sunniraha hoiatus. Koostati ka 14 järelkontrolli akti: üks menetluse lõpetamise kohta seoses ettekirjutuse täitmisega, üks menetluse lõpetamise kohta seoses töölepingu lõpetamisega ja 12 akti ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. 12 kontrollitava suhtes rakendati sunniraha.
Tallinna Päevalille Lasteaias tehti ühele uuele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja ühel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks. Ühe firma taotlus sai heakskiidu ja edastati haridus- ja teadusministeeriumile. Teise koolitusfirma esitatud C1- taseme õppekava muutmisettepanekud ei vastanud nõuetele ning keeleametnikud lükkasid taotluse tagasi. Kaks koolitusfirmat esitasid taotluse koolitaja lisamiseks, kolme õpetaja taotlus sai heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja