Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 21. juuni – 2. juuli 2021

02.07.2021 | 12:58

Sel ja jaaninädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Lasnamäel, Põhja-Tallinnas), Haapsalus, Maardus, Elvas, Otepääl, Võrus, Valgas, Kohtla-Järvel, Jõhvis, Narva-Jõesuus, Sillamäel ja Narvas. Tuvastati 30 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist viis kõrvaldati koheselt suulise menetluse käigus. 79 varasema ettekirjutuse järelkontrolli käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 48 olid täidetud. Ülejäänud juhtudel pikendati tähtaega, arvestades ettevõtete võimalusi. Narva-Jõesuus kontrolliti kolme spaahotelli avalikku teavet, märgatud keeleseaduse rikkumiste kohta saadeti ettevõtetele märgukiri.
    • Jaga

Kontrolliti 36 ettevõtte veebilehte, neist 16 on ettekirjutuse täitnud ja vastavad keeleseaduse nõuetele. Ülejäänud ettevõtetele saadeti meeldetuletus ja pikendati tähtaega.

Kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks kontrolliti Narva lasteaedade Punamütsike ja Päikene, Püssi lasteaed Marjake, Maardu Lasteaed Rukkilill, Skarabeus Julgestusteenistus OÜ, Viking Security AS-i, Gold Security Group OÜ ja Forus Turvateenused AS-i, AS Värska Sanatooriumi, Wagenküll Hotell OÜ ja Valga Haigla hooldusosakonna töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente.

Eesti Hambaarstide Liidu palvel kontrollitakse hambaraviga tegelevate ettevõtete töötajate eesti keele oskust, esimene kontroll toimus iDent OÜ-s, kus tehti ettekirjutus ühele töötajale.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS Juhkentali mini-Rimi ühe töötaja eesti keele oskust. Kaebus leidis kinnitust ja kontrollitavale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Kaebus leidis kinnitust ka AS Ida-Tallinna Keskhaigla Magdaleena üksuses, kus töötajale tehti ettekirjutus täiendada oma eesti keele oskust.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti enamasti haridusasutustes ettekirjutusi tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

Haabersti Vene Gümnaasiumis tehti ettekirjutus kolmele uuele töötajale, neist üks peab oma eesti keele oskust täiendama, kaks sooritama eksami. Viie töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati, kolmele neist tehti sunniraha hoiatus.

Tallinna Muhu Lasteaias pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega.

Maardu lasteaedades Sipsik ja Rukkilill tehti kahele uuele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Varasema 27 ettekirjutuse tähtaega pikendati, 20 töötajale tehti sunniraha hoiatus, viie töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Narva Lasteaias Sipsik tehti ettekirjutus üheksale töötajale, kellel puudub eesti keele oskust tõendav dokument. Järelkontrolli käigus tuvastati, et kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud, 24 töötajal pikendati eksami sooritamise tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus. 15 töötajal tuleb tasuda ka sunniraha.

Püssi Lasteaias Marjake tunnistati kolme uue töötaja eesti keele oskus ametikoha nõudele vastavaks ja samas lasteaias lõpetati kuus menetlust, sest kontrollitavatega on tööleping lõpetatud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kolme koolitusfirma taotlust muuta õppekavasid, kaks taotlust said positiivse hinnangu, ühe lükkasid keeleametnikud tagasi. Kolm koolitusfirmat esitasid taotluse uute koolitajate lisamiseks, need said heakskiidu. Eelmisel nädalal külastatud keeletunni kokkuvõte ja akt ettepanekutega edastati koolitusfirmale.

Alates 5. juulist on inspektorid kollektiivpuhkusel, sel ajal ei algatata reeglina uusi menetlusi, kuid tagatakse kaebuste lahendamine ning vastatakse isikute teabenõuetele keeleseaduse nõuete ja nende rakendamise kohta.