Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 21.–25. oktoober 2019

25.10.2019 | 14:08

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas ja Harjumaal (Peetri, Viimsi, Laulasmaa), Valgas ja Viljandis. Märgukiri saadeti 30 äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati kümnel firmal ettekirjutuse tähtaega (neist viis on ettekirjutuse täitnud osaliselt), kolm firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Kontrolliti kolme ettevõtte veebilehte, neist kaks on ettekirjutuse täitnud, ühel pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Tallinnas kontrolliti ettekirjutuste täitmist Tammsaare Ärikeskuses, kus on tuvastatud 19 rikkumist, ettekirjutused olid täitmata ja keeleametnik pikendas tähtaega.

Hestia Hotel Laulasmaa Spas tuvastati mitmeid rikkumisi, ettevõttele saadeti märgukiri. Hilton Tallinn Park Hotell on Keeleinspektsiooni ettekirjutused täitnud osaliselt. Avaliku teabe kontroll ärimajades ja hotellides jätkub.

Jätkus keelekontroll Järve Tarbijate Ühistu Narva Maksimarketis, sel nädalal kontrolliti 11 töötaja tegelikku eesti keele oskust, kolme töötaja keeleoskus vastab ametikoha nõuetele. Kaheksale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja hoiatus selle kohta, et kui ettekirjutus ei ole määratud tähtpäevaks täidetud, on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha.

Maxima Eesti OÜ Kiili tn 16 Maxima X kaupluses koostati seitse esmakontrolli akti: kuus ettekirjutusega sooritada eksam ja üks ettekirjutusega täiendada eesti keele oskust; kahel juhul lõpetati menetlus seoses töötaja töölepingu lõppemisega.

Sillamäe Maximas XX kaupluses tehti ettekirjutus kolmele töötajale, ühe töötaja keeleoskus vastab kehtestatud nõuetele.

Seoses Keeleinspektsioonile laekunud kaebusega kontrolliti Abc Supermarketi AS-i Laulasmaa Comarketi kahe töötaja eesti keele oskust. Kaebuses esitatu leidis kinnitust ja mõlemal töötajal tuleb sooritada eesti keele eksam.

Samuti tehti neljale Prisma Peremarketi AS-i Vanalinna Prisma töötajale ettekirjutus, keelekontroll Prismas jätkub.

Jätkub keelekontroll erinevates apteekides. Sel nädalal kontrolliti OÜ Euroapteek Kullerkupu apteegis ühe töötaja keeleoskust, vormistati esmakontrolli akt ettekirjutusega sooritada eksam.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ühe OÜ Fortuna Traveli hotellitöötaja eesti keele oskust – talle tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Tööandja palvel kontrolliti Smartlynx Airlines Estonia OÜ ühe töötaja eesti keele oskust, töötaja peab veel eesti keelt õppima.

Keelekontroll haridusasutustes

Sel nädalal jätkus Kohtla-Järve Maleva Põhikooli töötajate varasemate ettekirjutuste täitmise kontroll. Keeleametnik pikendas viie pedagoogi ettekirjutuste tähtaega ja tegi sunniraha hoiatuse. Kolm akti vormistati seoses töölepingu lõpetamisega.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal oli hindamisel kolme keelefirma tegevusloa taotlus, neist kaks peavad veel tegema õppekavades täiendusi. Ühe keelefirma õppekavad edastati haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks. Kolm firmat saatsid taotluse uute õpetajate lisamiseks, Keeleinspektsioon andis heakskiidu kõigile taotlustele. Ühele keelefirmale edastati tutvumiseks kokkuvõte keelefirma külastusest (eelakt). Kümnele firmale saadeti kiri seoses järelevalve alustamisega.