Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 21.–25. november 2016

25.11.2016 | 15:14

Lõppenud nädalal kontrolliti Ida Päästekeskuse töötajate eesti keele oskust. Narva päästekomandos tehti viis ettekirjutust ja kolm sunnirahahoiatust, Sillamäe päästekomandos tehti neli ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega.
    • Jaga

Osaühingus MRP Linna Liinid kontrolliti 15 bussijuhi eesti keele oskust. Ettekirjutus tehti 13-le. Üheksale Tallinna äriühingule tehti ettekirjutus viia avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Haabersti Vene Gümnaasiumis tehti viis ettekirjutust, kolm sunnirahahoiatust ja kaks täitekorraldust, Pae Gümnaasiumis neli ettekirjutust ja kaks sunnirahahoiatust. Jõhvi Lasteaias Sipsik tehti kaks ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega, Valga Lasteaias kaks ettekirjutust ning Tartu Lasteaias Annike anti kolm täitekorraldust.

Keelefirmade koolituslubade menetlemine ja järelevalve

Menetluses oli seitse tasemeeksamiks ettevalmistava keelefirma koolitusloataotlust. Kõikide esitatud õppekavadega tuleb veel tööd teha.

Keelefirmade veebilehtede kontroll näitab, et enamikul kontrollitud veebilehtedest esineb kohustusliku teabe esitamisel vajakajäämisi.