Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 21.-25. august 2017

28.08.2017 | 11:20

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Viljandis, Tõrvas, Valgas, Otepääl, Värskas ja Räpinas. Järelkontrolli käigus tuvastati, et 19 ettevõtet on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud ning eemaldanud võõrkeelse teabe või lisanud eestikeelse teabe. 19-le äriühingule on saadetud märgukiri seoses võõrkeelse avaliku teabega või eestikeelse teenindamise puudumisega. Ühe firma suhtes on algatatud haldusmenetlust.
    • Jaga

24.08. külastasid inspektsiooni Maxima Eesti OÜ personalidirektor Kristiina Kangur ning kommunikatsioonijuht Katja Ljubobratets. Kõne all oli Maxima teenindajate eesti keele oskus ning võimalused selle parandamiseks.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal lõpetati Tallinna Lasteaia Südameke töötajate eesti keele oskuse järelkontroll. Kolm lasteaia töötajat peavad sooritama eesti keele eksami, kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha ja tehti uus sunniraha hoiatus. Üldse on lasteaias 30 töötajat, neist kümnele on tehtud keeleinspektsiooni ettekirjutus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal jätkas keeleinspektsioon keelefirmade veebilehtede kontrolliga. Keeleinspektsioon on andnud hinnangu ühe keelefirma õppekavale ning on rahuldanud ühe firma taotluse seoses uue õpetaja lisamisega.