Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 20. - 24. november 2017

18.12.2017 | 11:04

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Siimustis, Jõhvis ja Valgamaal. 24-le äriühingule on saadetud märgukiri seoses võõrkeelse avaliku teabega või eestikeelse teenindamise puudumisega. 16 äriühingut on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud ning eemaldanud võõrkeelse teabe või lisanud eestikeelse teabe. Üheksa firma ettekirjutuse tähtaega pikendati. Tallinna jõuluturul tuvastati 12 keeleseaduse rikkumist, millele pöörati kohapeal tähelepanu.
    • Jaga

Ida-Viru Keskhaigla SA-s jätkus keelekontroll, kontrolliti 11 töötaja keeleoskust, ettekirjutus sooritada eesti keele eksam tehti kaheksale töötajale, keda ühtlasi teavitati sellest, et ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha. Keelekontroll meditsiiniasutuses jätkub.

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna Jõhvi büroos vesteldi üheksa töötajaga, neist üks peab sooritama eesti keele eksami, kuna tal puudub keeleoskust tõendav dokument.

Kaebuste lahendamiseks kontrolliti Mustamäe Maxima kaheksa töötaja keeleoskust, neist seitse peavad sooritama eesti keele eksami. Samuti tehti ettekirjutus OÜ Tubli Rätsep ühele töötajale ja OÜ Gaasiekspert ühele töötajale.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Ehte Humanitaargümnaasiumis toimus järelkontroll. Üheksast ettekirjutusest üks oli täidetud, üks menetlus lõpetati seoses töölepingu lõpetamisega, kuid seitsmel õpetajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, viiele tehti sunniraha hoiatus ja kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Tallinna Pallasti lasteaia üks töötaja peab sooritama eesti keele eksami, talle tehti ka sunniraha hoiatus.

Maardu lasteaias Rukkilill kontrolliti kuue uue töötaja keeleoskust ja seitsme töötaja varasemate ettekirjutuste täitmist. 14 töötajat peavad sooritama eesti keele eksami, ühel on ettekirjutus oma eesti keele oskust täiendada, viiele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Dokumentide kontrolli põhjal ei tuvastatud keeleseaduse rikkumisi Siimusti lastekodus Metsatareke ega Võru Kutsehariduskeskuses.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastasid Keeleinspektsiooni esindajad ühte Tallinnas tegutsevat keelefirmat, keelefirmale saadetakse ettepanekud töö paremaks korraldamiseks. Ühele firmale edastati kontrollakt. Kahe keelefirma taotlused uute õpetajate lisamiseks said heakskiidu.