Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 20. – 24. mai 2019

24.05.2019 | 15:06

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas ning Viljandi- ja Võrumaal. Kokku saadeti märgukiri 27-le äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati üheksal firmal ettekirjutuse tähtaega, 12 firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti viies ärimajas varasemate ettekirjutuste täitmist, ettekirjutuse tähtaega pikendati. Viiest Tallinna hotellist on üks Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, kolmel hotellil pikendati ettekirjutuse tähtaega, üks hotell sai seoses suurema remondiga lisaaega eestikeelse teabe lisamiseks sügiseni.

Kontrolliti 11 ettevõtte veebilehti, neist kaks on keeleseaduse nõuded täitnud, ülejäänud firmad peavad eestikeelse teabe lisama veebilehele maikuu jooksul.

Maxima Eesti OÜ Ahtme Maxima XX kaupluses alustati keelekontrolliga: 7 töötajat on töölt lahkunud, nende suhtes menetlus lõpetati, ühel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega. Kontroll kaupluses jätkub.

Ida-Viru Keskhaiglas kontrolliti sel nädalal viie töötaja seniste ettekirjutuste täitmist: neljal töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja rakendati sunniraha, üks töötaja on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud. Kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha, neljale töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Lasnamäe Gümnaasiumi nelja uue töötaja keeleoskus vastab kehtestatud nõudele, üks õpetaja peab oma keeleoskust täiendama. 18-l õpetajal, kellele oli tehtud varem ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, on ettekirjutus täitmata. Keeleametnikud pikendasid ettekirjutuste täitmise tähtaega, tegid 13 sunniraha hoiatust ning kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu ühe keelefirma taotlusele uue õpetaja lisamiseks. Kahele keelefirmale saadeti kontrollakt kokkuvõttega keelefirma külastusest.