Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 20.–24. jaanuar

24.01.2020 | 15:10

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (nii vanalinnas, kesklinnas, Kristiines kui ka Lasnamäel), Tartus ja Sillamäel, tuvastati 16 keeleseaduse rikkumist. Tuvastatud rikkumiste ja kaebuste lahendamiseks saadeti märgukiri 22-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 15 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist neli osaliselt. Kümne firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Kontrolliti seitsme äriühingu veebilehti, neist viis olid ettekirjutuse täitnud.

Jätkus keelekontroll Järve Tarbijateühistu Sillamäe Maksimarketis, kus vesteldi üheksa töötajaga, neist kuuele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Sel nädalal toimusid keelekontrollid mitmetes Maxima Eesti OÜ kauplustes Tallinnas: Vilde tee 124 tehti ettekirjutus üheksale, Smuuli tee 9 Maxima XX kaupluses üheksale ja Sääse Maximas kahele töötajale. Kolmele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Järelkontroll toimus Rimi Eesti Food AS-i Juhkentali mini-Rimis, kus üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, ühel pikendati ettekirjutuse tähtaega ning menetlus lõpetati nende kahe töötaja suhtes, kes enam kaupluses ei tööta.

Jätkus PPA Ida Prefektuuris keeleoskuse järelkontroll, sel nädalal kontrolliti 11 politseiniku ettekirjutuste täitmist ja tuvastati, et kaks on eksami sooritanud, üheksal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus.

Keeleinspektsioon on saanud väga palju kaebusi teenindajate eesti keele oskamatuse kohta. Nii kontrolliti sel nädalal kaebuste lahendamiseks Swissotel Estonia OÜ üheksa teenindaja tegelikku eesti keele oskust (neist kaheksale tehti ettekirjutus) ja Sibiomar OÜ Veri Thai restorani ühele teenindajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Lõuna-Eesti hooldekodude teenindava personali keeleoskuse kontrolliks esitasid EELK Räpina Miikaeli Hooldekodu, Ristipalo Pansionaat ja Leevi Hooldekodu töötajate eesti keele oskust tõendavad andmed, millest selgus, et kõik 42 töötajat valdavad eesti keelt.

Jätkus keelekontroll AS-is SEBE, kus kõigile 12-le kontrollitud bussijuhile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Mahtra Põhikoolis tehti esmakontrolli käigus ettekirjutus kahele uuele töötajale, järelkontrolli käigus pikendati kolmel töötajal ettekirjutuste tähtaega, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Menetlus lõpetati ühe töötaja suhtes, kellega on tööleping lõpetatud.

MTÜ Edu Valem erakoolis kontrolliti nelja uue töötaja eesti keele oskust, neist ühe keeleoskus vastab nõuetele, kaks peavad sooritama eesti keele eksami ja ühel tuleb oma keeleoskust täiendada. Viiel erakooli õpetajal oli varasem ettekirjutus, keeleametnikud pikendasid nende ettekirjutuste tähtaega, neljale töötajale tehti sunniraha hoiatus, kahel tuleb tasuda sunniraha.

Kohtla-Järve Ahtme põhikoolis hinnati ühe töötaja keeleoskus ametikoha nõudele vastavaks ja kontrolliti seitsme töötaja varasema ettekirjutuse täitmist – kõigil seitsmel tuli pikendada ettekirjutuse tähtaega. Keeleametnik tegi neile ka sunniraha hoiatuse.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks ja edastasid keelefirmadele omapoolsed ettepanekud õppekavade täiustamiseks. Nelja koolitusfirma taotlust uute õpetajate lisamiseks sai positiivse hinnangu.