Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 20.–23. veebruar 2023

23.02.2023 | 11:17

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Lasnamäel Laagna teel ja Läänemere teel) ja Tartus. Tuvastati 16 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest seitse olid täidetud, kahele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti kuue ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, neist kahele saadeti märgukiri – kahe kuu jooksul tuleb veebileht viia keeleseadusega vastavusse. Järelkontrollis selgus, et üks ettevõte on ettekirjutuse täitnud.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti OÜ ARTICARD, Forus Taxi OÜ, Prisma Peremarket AS-i Vanalinna Prisma supermarketi, Rimi Eesti Food AS-i Sõpruse Rimi ja SA Ida-Viru Keskhaigla 3. kirurgiaosakonna kokku 34 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 18 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Sellel nädalal kontrolliti A1M OÜ A1000 Market kaupluse töötajate keeleoskust ja varasemate ettekirjutuste täitmist. Kolmele uuele töötajale tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, üks töötaja on ettekirjutuse täitnud.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ühe Bolt Services EE OÜ taksojuhi eesti keele oskust ja talle tehti ettekirjutus täiendada oma eesti keele oskust.
Kaebus leidis kinnitust ka Eesti Veterinaaria Kliinikum OÜ PetCity Rannamõisa loomakliinikus ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Ilmar Tomusk andis Eesti Vabariigi aastapäeva eel pikema intervjuu Tallinna Linnameedia saatele Kultuuriamps, saatejuht Haldi Normet-Saarnaga räägiti riigikeelest ja raamatute kirjutamisest.
20. veebruaril tunnistati Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud maakondlikul tänugalal Keeleameti Ida-Viru talituse peainspektor Renata Laas aasta parimaks eesti keele õpetajaks.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrolliti Kiviõli Vene Kooli ja Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli töötajate eesti keele oskust. Kiviõli Vene Koolis koostati kolmele töötajale esmakontrolli akt ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, ühtlasi tehti töötajatele sunnirahahoiatus. Järelkontrollis selgus, et kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud. Kümnel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, tehti sunnirahahoiatus ja rakendati sunniraha. Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis vormistati seitse esmakontrolli akti, neist neli kinnitasid, et töötaja eesti keele oskus vastab kehtestatud nõuetele. Kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja hoiatus, et ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha.
Tallinna Lasteaias Delfiin tehti seitsmele töötajale esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, neist ühele ka sunnirahahoiatus. Kaheksal töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunnirahahoiatus. Viie töötaja suhtes rakendati sunniraha. Kaks menetlust lõpetati seosest töölepingu lõppemisega.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, neist ühe dokumendid edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks. Teine koolitusfirma peab oma kõiki õppekavasid veel täiendama. Keeleametnikud saatsid akti keeletunni külastuse kohta koolitusfirmale. Kuus koolitusfirmat esitasid taotluse uute koolitajate lisamiseks. Üheksast koolitajast kuus said heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti (info@keeleamet.ee) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja