Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 20.–23. detsember 2021

27.12.2021 | 09:09

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Lasnamäel ja Haaberstis), Kohtla-Järvel ja Valgas. Suuremat tähelepanu pöörati kaubanduskeskuste jõulumüükidele. Tuvastatud rikkumiste ja laekunud kaebuste lahendamiseks saadeti välja 16 märgukirja. Laekunud kaebuse lahendamiseks saadeti märgukiri ka Wolt OÜle.
    • Jaga

Seoses viiruse levikuga toimub keelekontroll enamasti esitatud dokumentide alusel, erandjuhul toimub tegeliku keeleoskuse kontroll asutuses kohapeal. Keeleametnikud alustasid keeleoskuse kontrolliga Maxima Eesti OÜ Õismäe tee 46 Maxima XX kaupluses, kus vormistati neli esmakontrolli akti ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam ja viis järelkontrolliakti, millega pikendati eksami sooritamise tähtaega; neljale töötajale tehti sunniraha hoiatus ning ühe suhtes sunniraha ka rakendati. Keeleametnikud vormistasid veel 15 järelkontrolli akti menetluse lõpetamise kohta, sest 15 töötajaga on töösuhe lõpetatud. Keelekontroll kaupluses jätkub jaanuaris.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Haridusasutustes toimus keelekontroll dokumentide alusel. Tallinna Humanitaargümnaasiumis vormistati kolm järelkontrolli akti ettekirjutusega sooritada eksam, kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus, ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis kontrolliti kahe uue töötaja keeleoskust, neist ühe keeleoskus vastab kehtestatud nõudele, teine peab sooritama eksam. Keeleametnikud vormistasid kolm järelkontrolliakti, neist kaks ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, nende mõlema töötaja suhtes rakendati sunniraha. Ühe töötajaga on tööleping lõpetatud, mistõttu menetlus lõpetati.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal edastati eelakt eelmisel nädalal külastatud tunni kohta. Nädala alguses vaatlesid keeleametnikud ühe koolitusfirma tundi Eesti Töötukassa palvel, kokkuvõte ja hinnangud edastati töötukassale. Heakskiidu sai nelja koolitusfirma taotlus koolitaja lisamiseks.