Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 2.–6. detsember 2019

06.12.2019 | 14:59

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Kohtla-Järvel ja Tartus. Kokku saadeti märgukiri 20-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 18 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, 13 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Kontrolliti viie ettevõtte veebilehti, neist kaks on ettekirjutuse täitnud, kolmel pikendati tähtaega, et lisada veebilehele eestikeelne teave.

Maxima Eesti OÜ Valga Maxima XX kaupluses pikendati kahe töötaja ettekirjutuse tähtaega.

Järva Tarbijate Ühistu Linnamäe Konsumis kontrolliti kahe töötaja eesti keele oskust, neist üks peab sooritama eesti keele eksami.

Mitmete Keeleinspektsioonile laekunud kaebuste lahendamiseks kontrolliti AS SEBE bussijuhtide eesti keele oskust. Kokku vesteldi 17 töötajaga, neist 15 peavad sooritama eesti keele eksami, ühele tehti ettekirjutus täiendada oma eesti keele oskust ja ainult ühe keeleoskus tunnistati ametikohale vastavaks. Kontroll bussifirmas jätkub jaanuaris.

Keeleinspektsioon lõpetas menetluse ühes Tallinna korteriühistus – eestikeelne asjaajamine on ühistus tagatud.

4. detsembril osales Ilmar Tomusk Riigikogus eesti keele aastale pühendatud 18. Eesti palvushommikusöögil ning pidas seal ettekande teemal „Mis keeles räägib Jumal?“

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Keeleinspektsioon kontrollis Tallinna Läänemere Gümnaasiumis ühe uue töötaja tegelikku keeleoskust ja seniste ettekirjutuste täitmist. Kokku koostati üks esmakontrolli akt (ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam) ja kolm järelkontrolli akti (kaks ettekirjutusega sooritada eksam, üks töötaja on ettekirjutuse täitnud). Kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis koostati kaheksa esmakontrolli akti. Kahe töötaja keeleoskus vastab nõuetele, kuuele tehti ettekirjutus sooritada eksam. Kümnest järelkontrollist viie puhul tuvastati, et töötaja on töölt lahkunud ning menetlus lõpetati, viiel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, neile tehti ka sunniraha hoiatus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastati kolme keelefirma tunde, neile on saadetud tutvumiseks kokkuvõte külastusest ehk eelakt. Keeleametnikud hindasid nelja tegevusloa taotlust, neist kaks saadeti kinnitamiseks haridus- ja teadusministeeriumile, kahel firmal tuleb õppekavades teha veel parandusi.