Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 19.–22. juuni 2023

22.06.2023 | 09:35

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel), samuti Maardus ja Pärnus. Tuvastati 24 keeleseaduse nõuete rikkumist, millest neli kõrvaldati kohe suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest kõik 11 olid täidetud.
    • Jaga

Kontrolliti 13 ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, tuvastati üks keeleseaduse rikkumine, ettevõttele saadeti märgukiri. 
Kaebuse lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Tubli Rätsep OÜ, Viking Security AS-i ja Rimi Eesti Food AS Vilde Rimi supermarketi kokku kaheksa töötaja keeleoskust tõendavaid dokumente. Lähipäevil vesteldakse seitsme töötajaga.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Valket OÜ Maardu kalakaupluse ühe töötaja keeleoskust. Kaebus leidis kinnitust, töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus keelekontroll Tallinna Kadaka Põhikoolis, kus esmakontrollis tehti ettekirjutus kahele uuele töötajale – neil tuleb aasta jooksul sooritada ametikohal nõutava taseme eesti keele eksam. 21 õpetajal oli varasem ettekirjutus. Keeleametnikud tuvastasid, et üks töötaja on ettekirjutuse täitnud ja kaks töötajat töölt lahkunud – need kolm menetlust lõpetati. 18 kontrollitaval pikendati ettekirjutuse tähtaega: neist kolm peavad oma keeleoskust täiendama ja 15 sooritama tasemeeksami. Üheksale kontrollitavale tehti sunniraha hoiatus, nelja suhtes rakendati sunniraha.
Pärnu Tammsaare Koolis tegid keeleametnikud ettekirjutuse seitsmele töötajale: kolm peavad oma eesti keele oskust tõendama, neli sooritama tasemeeksami. Kolme töötaja eesti keele oskus tunnistati ametikoha nõudele vastavaks. Varasem ettekirjutus oli neljal töötajal, keeleametnikud tuvastasid, et need ettekirjutused on täitmata, ning pikendasid ettekirjutuse tähtaega ja tegid sunniraha hoiatuse.
Maardu Põhikoolis tehti esmakontrollis ettekirjutus neljale töötajale, nemad peavad sooritama eesti keele eksami. Järelkontrolli käigus lõpetati kolm menetlust: üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, kaks töölt lahkunud. Viiel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, neljale tehti sunniraha hoiatus.
Maardu Lasteaias Rukkilill tehti kolmele uuele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, kusjuures ühele kontrollitavale tehti ka sunnirahahoiatus. 25 järelkontrolliaktist kuus lõpetati: kaks töötajat on ettekirjutuse täitnud, neli töölt lahkunud. Ühel töötajal tuleb eesti keele oskust täiendada, 18 sooritada eesti keele eksam. Kõigile 18-le tehti sunnirahahoiatus ja kolme töötaja suhtes rakendati sunniraha.
Kontrolliti Narva lasteaedade Sipsik, Sädemeke, Põngerjas, Potsataja, Käoke, Tareke ja Kirsike direktorite eesti keele oskust, neist nelja keeleoskus vastab kehtestatud nõudele ning kolm juhti peavad oma keeleoskust täiendama.
Narva Pähklimäe Gümnaasiumis vormistati 13 esmakontrolli akti: 11 korras akti, üks ettekirjutusega sooritada eksam, üks ettekirjutusega täiendada eesti keele oskust.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal esitas üks koolitusfirma taotluse uue koolitaja lisamiseks, see sai heakskiidu. Ühele koolitusfirmale saadeti tunnikülastuse kontrollakt.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti (info@keeleamet.ee) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja