Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 18.–22. september 2023

22.09.2023 | 10:25

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja Männikul) ning Elvas. Tuvastati 11 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest üheksa olid täidetud, ühele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
Kontrolliti kuue ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, kõik kontrollitud veebilehed vastasid keeleseaduse nõuetele. Järelkontrollis selgus, et kaks ettevõtet on ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Novoloto OÜ Fenix Casino, Selver AS-i Kolde Selveri, Piana Vyshnia Estonia OÜ, Denkha OÜ, Maardu Lasteaed Rõõm, Püha Johannese Kooli, TLG Hotell OÜ Tallink spaa, Narva Pähklimäe Kooli, Narva Kesklinna Kooli, Narva Soldino Kooli, Narva Paju Kooli ja Päästeameti Ida Päästekeskuse Sillamäe Päästekomando kokku 187 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 36 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Sellel nädalal kontrolliti AS G4S ühe turvatöötaja keeleoskust: kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ühe Bolt Services EE OÜ taksojuhi eesti keele oskust ja talle tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Kaebus leidis kinnitust ka OÜ Novoloto Mere puiestee Fenix Casinos, kus töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühtlasi tehti kontrollitavale sunniraha hoiatus.
Selver AS-i Tähesaju Selveris kontrolliti kaebuse lahendamiseks ühe teenindaja eesti keele oskust. Tuvastati, et töötaja keeleoskus ei vasta nõuetele ning talle tehti ettekirjutus täiendada oma eesti keele oskust.
Päästeameti Ida Päästekeskuse Sillamäe päästekomandos kontrolliti ühe päästja eesti keele oskust ja tuvastati, et see vastab kehtestatud nõudele. Samas vormistati 10 järelkontrolli akti menetluse lõpetamise kohta seoses töösuhte lõppemisega. Ka PPA Ida Prefektuuris vormistati seoses töösuhte lõppemisega kaks järelkontrolli akti ning lõpetati menetlus.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Arbu Lasteaias vormistati kuus esmakontrolliakti, kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam; ühele töötajale tehti ka sunniraha hoiatus. Lasteaias vormistati 15 järelkontrolli akti, neist üheksaga pikendati eksami sooritamise tähtaega, kuus menetlust lõpetati, sest töötajatega on tööleping lõpetatud. Kaheksale töötajale tehti sunniraha hoiatus ja kuue töötaja suhtes rakendati sunniraha.
Narva Kreenholmi Gümnaasiumis kontrolliti seitsme töötaja eesti keele oskust ja tuvastati, et kõigi seitsme haridustöötaja eesti keele oskus vastab ametikoha nõudele.
Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis pikendati järelkontrolli käigus 20 töötaja senist ettekirjutust ja rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kaheksa keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks (kokku 20 õppekava), neist ühe dokumendid edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks. Teised koolitusfirmad peavad oma õppekavasid veel täiendama. Kuus koolitusfirmat esitasid taotluse uute koolitajate lisamiseks. Kõik kümme koolitajat said Keeleameti heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja