Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 18.–22. oktoober 2021

22.10.2021 | 11:39

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, sadama piirkonnas, Põhja-Tallinnas, Lasnamäel, Ülemiste keskuses ja T1 kaubanduskeskuses), Kohtla-Järvel, Jõhvis, Valgas, samuti Tõrva, Otepää ja Elva vallas. Tuvastati 20 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist üks kõrvaldati kohapeal suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest kuus olid täidetud. Seitsmel ettevõttel, kes ei ole jõudnud ettekirjutust täita, pikendati tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 20 ettevõtte veebilehte, neist 15 vastavad keeleseaduse nõuetele, viiele ettevõttele saadeti märgukiri.

COVID-viiruse vältimiseks tehti haridusasutustes keeleoskuse kontrolle tööandja esitatud dokumentide ja HARNO tasemeeksamite andmebaasi alusel. Sel nädalal kontrolliti kaebuste lahendamiseks Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja Lasteaia, Valga Lasteaed Pääsuke, Narva-Jõesuu Kooli, Nirodema UAB ja Maxima Eesti OÜ Tartu kaupluse töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente. 37 kontrollitavaga jätkub menetlus oktoobrikuu jooksul.

Jätkus hambaravifirmade keelekontroll, mille käigus tehti MeerhofDC OÜ hambakliinikus ettekirjutus viiele töötajale.

Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve XX kaupluses jätkus kontroll, vormistati kaks ettekirjutuseta esmakontrolli akti ning kuus järelkontrolli akti ettekirjutusega sooritada eksam. Kuuele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja rakendati sunniraha. Tartu Maximas (Narva mnt 112) tehti esmakontrolli käigus ettekirjust sooritada eesti keele eksam kolmele töötajale, ühel töötajal pikendati varasema ettekirjutuse tähtaega.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Citybrand OÜ Aasia restorani teenindaja keeleoskust, kaebus leidis kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Toimus järelkontroll Sanitex OÜs, kus tuvastati, et üks ettekirjutus on täidetud, neli ettekirjutuse saanut on töölt lahkunud – seega lõpetati viis menetlust. Ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe koolitusfirma tegevusloa taotlust ning saadeti ettepanekud õppekava parandamiseks. Üks keelefirma esitas kahel korral taotluse uue koolitaja lisamiseks, ühe õpetaja kvalifikatsioon tunnistati sobivaks, teisel mitte.