Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 18.–22. märts 2024

22.03.2024 | 14:42

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Keskturul ja selle ümbruses, Põhja-Tallinnas, T1-kaubanduskeskuses) ja Harjumaal Maardus, samuti Narvas ja Viljandis. Tuvastati 15 keeleseaduse rikkumist; 26 varasemast ettekirjutusest olid 17 täidetud, üheksale ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti kolme ettevõtte veebilehte, neist kaks olid korras, ühele ettevõttele saadeti märgukiri. Varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et kolm firmat on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati, üks ettevõte ei ole ettekirjutust täitnud ja ettekirjutuse tähtaega pikendati.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Ahula Pansionaat OÜ, Ahula Sotsiaalkeskuse, Akersoni OÜ, AS Hoolekandeteenused, AS Koeru Hooldekodu, Haapsalu Sotsiaalmaja, Helme Hooldekodu, Hooldekodu Lootuse Rand OÜ, Maxima Eesti OÜ Jõhvi Maxima XX ning Tallinnas Linnamäe tee 57 Maxima XXX ja Vabaduse pst 128 Maxima X kaupluse, Kuressaare Hoolekande, MTÜ Iseseisev Elu Kaarepere pansionaadi, MTÜ Lustivere mõisa Lustivere Hooldekodu, Oru Hooldekodu, OÜ Kristina Kriisa Hambaravi, OÜ Peetri Hooldekodu, Paide Südamekodu, Paju Pansionaadi, Risti Hooldekodu, SA Narva Haigla polikliiniku, SA Võru Pensionäride Päevakeskuse, Saverna Hooldekodu, Surju Valla Hooldekodu „Videvik“, Tartu lasteaedade Annike, Kelluke ja Mõmmik, Väätsa Eakate kodu ning Bolt Service EE OÜ kokku 570 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 49 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Kaebuse lahendamiseks toimus sel nädalal keelekontroll SA Narva Haigla naistekliinikus ja nakkushaiguste osakonnas. Esmakontrolli käigus tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam 33 meditsiinitöötajale, ühtlasi tehti kõigile sunniraha hoiatus. Järelkontrollis pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega ja ühtlasi tehti talle sunniraha hoiatus.
Ka Elora Maardu Haigla AS-is algas keelekontroll. Sel nädalal vormistati üheksa esmakontrolliakti, neist üks korras (töötaja keeleoskus vastab kehtestatud nõudele), kaks haiglatöötajat peavad oma eesti keele oskust täiendama ja kuuele inimesele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Haiglas oli 37 töötajal varasem ettekirjutus. Keeleametnikud tuvastasid, et 23 töötajaga on tööleping lõpetatud ja kolm töötajat on ettekirjutuse täitnud, need 26 menetlust lõpetati. Neljale meditsiinitöötajale tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust, seitsmele ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Kuuele kontrollitavale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll Elora Maardu Haigla AS-is jätkub märtsikuus.
Hendrik & Sons OÜ kahele teenindajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Highway Riders OÜ ühe bussijuhi eesti keele oskust, kaebus leidis kinnitust ja bussijuhile tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
MAXIMA Eesti OÜ Maxima X kaupluses (Vabaduse pst 128, Tallinn) kontrolliti kaebuse lahendamiseks kahe töötaja eesti keele oskust, neist üks valdab eesti keelt vajalikul tasemele, teisel müügitöötajal tuleb sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Haridusameti palvel kontrolliti viie lasteaiadirektori tegelikku eesti keele oskust, neist nelja keeleoskus vastab küll nõutavale tasemele, kuid keeleametnikud soovitavad leida võimalusi rohkem eesti keeles suhtlemiseks. Ühele haridusjuhile tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust.
Vastati mitmele kvalifikatsiooni ja keeleoskusnõuete päringule. Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks (üks õppekava), keelefirma õppekava vastab nõuetele ja see edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja