Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 17.–21. mai 2021

21.05.2021 | 11:30

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Kristiines ja Põhja-Tallinnas), Narvas, Kohtla-Järvel, Põlvas ning Valga maakonnas (Sangaste, Sooru, Tsirguliina) ja Võru maakonnas (Kuldre, Vana-Antsla). Tuvastati 26 keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 16 olid täidetud. Kümnel ettevõttel, kes ei ole jõudnud ettekirjutust täita, pikendati tähtaega, arvestades ettevõtete võimalusi.
    • Jaga

Kontrolliti 15 ettevõtte veebilehte, neist üheksa ei vasta keeleseaduse nõuetele ja neile saadeti märgukiri. Kokku saatsid sel nädalal keeleametnikud kirja 26 ettevõttele.

Sel nädalal kontrolliti kaebuste lahendamiseks AS Hoolekandeasutused Sillamäe Tervise, FS Sushi Kohvik OÜ ja MasterIrina OÜ keeleoskust tõendavaid dokumente.

Jõhvi tööriistamarketis pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes ettekirjutusi tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

Tallinna Järveotsa Lasteaias tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele töötajale. Kontrolliti 22 töötaja varasemate ettekirjutuste täitmist: kahel töötajal pikendati keeleoskuse täiendamise ettekirjutuse tähtaega, 15 töötajal eksami sooritamise tähtaega, viis menetlust lõpetati seoses töölepingute lõppemisega.

Kohtla-Järve eralasteaias Mesimumm tehti ettekirjutus neljale töötajale, keelekontroll lasteaias jätkub järgmisel nädalal. Ka Kohtla-Järve Lasteaias Tuvike tehti kolmele uuele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Narva Lasteaias Pingviin pikendati järelkontrollis 20 töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega, 11 töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kolme keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, koolitusfirmadele saadeti ettepanekud õppekavade täiendamiseks.