Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 17.–21. jaanuar 2022

21.01.2022 | 14:15

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Järvel, Lasnamäel, Nõmme keskuses), Valgas, Narva-Jõesuus ja Kohtla-Järvel. Tuvastati 22 keeleseaduse nõuete rikkumist, millest neli lahendati kohe suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 15 varasemast ettekirjutusest olid 12 täidetud.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti viie ettevõtte veebilehte, neist kolm olid korras, kahele saadeti märgukiri. Varasematest ettekirjutustest oli kaheksa täidetud, ühel juhul pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega.

Arvestades olukorda riigis kontrollitakse keeleoskust pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks OÜ Regalia Kaubandus ja Articard OÜ töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. Nende töötajate keeleoskust, kellel puudub keeleoskust tõendav dokument, kontrollitakse vestlusega jaanuarikuu jooksul.

Selver AS-i Kakumäe Selveris kontrolliti kaebuse lahendamiseks kahe töötaja keeleoskust. Kaebus leidis kinnitust, mõlemale töötajale tehti ettekirjutus; neist üks peab oma eesti keele oskust täiendama ning teisel tuleb sooritada keeleeksam.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Rimi Eesti Food AS-i Telliskivi Rimi kolme töötaja eesti keele oskust, ka siin leidis kaebus kinnitust. Kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel. Seoses dokumentide puudumisega tehti sel nädalal ettekirjutus seitsmele Narva-Jõesuu lasteaia Karikakar töötajale, kel tuleb aasta jooksul sooritada ametikohal nõutav eesti keele eksam.

Tallinna Raku Lasteaias tuvastati järelkontrolli käigus, et kolm töötajat ei ole ettekirjutust täitnud, keeleametnik pikendas ettekirjutuse tähtaega.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses tehti esmakontrollis ettekirjutus üheksale töötajale. Samas vormistati üheksa järelkontrolli akti nende töötajate menetluse lõpetamise kohta, kellega on tööleping lõpetatud.