Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 17.–21. aprill 2023

21.04.2023 | 13:19

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, südalinnas, Põhja-Tallinnas, sadama piirkonnas, Pääskülas ja Hiiul), Rakveres, Tapal, Haapsalus ja Kadrinas. Tuvastati kaheksa keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest kümme olid täidetud, kümnele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti seitsme ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, tuvastati kaks keeleseaduse rikkumist, neile saadeti märgukiri. Järelkontrolli käigus tuvastati, et üks ettevõte on ettekirjutuse täitnud ja menetlus lõpetati.
Kaebuse lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti AS Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliiniku ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva õppekoha kokku 116 töötaja keeleoskust tõendavaid dokumente. Aprillis-mais viiakse läbi keelekontroll, kus vesteldakse kokku 53 töötajaga.
Laekunud kaebuste lahendamiseks kontrolliti OÜ HanzaDent kliiniku ühe töötaja ning AS Lux Express Estonia ühe töötaja keeleoskust. Mõlemale kontrollitavale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus keelekontroll Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis, kus tehti esmakontrolli käigus ettekirjutus sooritada eesti keele eksam 17 töötajale; järelkontrollis pikendati üheksal töötajal ettekirjutuse tähtaega ning tehti hoiatus: ettekirjutuse mittetäitmise korral rakendatakse sunniraha. Ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha ka seekord.
Narva Täiskasvanute Koolis kontrolliti esmakontrollis üheksa uue töötaja eesti keele oskust, neist ühe keeleoskus vastab nõuetele, kahele tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust ning kuus töötajat peavad sooritama eesti keele eksami. Keeleameti ettekirjutus oli varasemalt kuuel töötajal, neist kaks on töölt lahkunud, mistõttu lõpetati menetlus. Neljal töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, kolme suhtes rakendati sunniraha.
Tallinna Lasteaias Maasikas toimus järelkontroll. Kolmest järelkontrolliaktist üks on menetluse lõpetamise kohta, sest töösuhe on lõpetatud. Kahel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja neile tehti sunniraha hoiatus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud viie keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks. Hinnati kokku 11 õppekava, neist üks oli korras, teisi tuleb veel täiendada; Keeleamet saatis omapoolsed ettepanekud paranduste sisseviimiseks.
Kaks keelefirmat esitasid taotluse uue koolitaja lisamiseks, neist üks lükati tagasi, teine sai heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja