Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 16. - 20. oktoober 2017

18.12.2017 | 10:56

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Valgas, Alatskivil, Kallastes, Narvas, Jõhvis ja Kohtla-Järvel. 30-le äriühingule on saadetud märgukiri seoses võõrkeelse avaliku teabega või eestikeelse teenindamise puudumisega. Üksteist äriühingut on keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud ning eemaldanud võõrkeelse teabe või lisanud eestikeelse teabe. 13 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna Narva büroos jätkus eelmisel nädalal alanud järelkontroll, mille käigus tunnistati kuue töötaja keeleoskus ametikoha nõudele vastavaks ja ühele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Ida-Viru Keskhaigla SA-s jätkus keelekontroll, kontrolliti 8 töötaja keeleoskust, neist kuuele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ning ühtlasi teavitati töötajaid, et ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha. Keelekontroll meditsiiniasutuses jätkub.

Tallinnas Virbi Maximas tehti ettekirjutus viiele töötajale.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Kirsikese Lasteaias tehti ettekirjutus sooritada ametikohal nõutava keeletaseme eksam kahele uuele töötajale, järelkontrolli käigus pikendati viie töötaja ettekirjutuse tähtaega ja ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Kaks lasteaiatöötajat on ettekirjutuse täitnud, kaks töötajat ametikohalt lahkunud, nende menetlus lõpetati.

Tallinnas Pae Gümnaasiumis oli keeleinspektsiooni ettekirjutus neljal õpetajal, neist üks on ettekirjutuse täitnud, ülejäänud kolmel pikendati ettekirjutuse tähtaega, kahele tehti ka sunniraha hoiatus. Samuti peab eksami sooritama üks uus töötaja.

Kallaste Lasteaed-Algkooli kõigi 25 töötaja keeleoskust tõendavad dokumendid on korras.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastati ühte keelefirmat Tallinnas, parema hinnangu andmiseks planeerivad keeleametnikud sama firma korduskülastust järgmisel nädalal. Keeleinspektsiooni esindaja külastas Eesti Töötukassaga koostöös kahte Narvas tegutsevat keelefirmat.

Rahuldati ühe keelefirma taotlus uute õpetajate lisamiseks, ühele Tallinnas tegutsevale uuele keeltekoolile saadeti teave tegevusloa taotlemise kohta.