Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 16.–20. jaanuar 2017

20.01.2017 | 10:51

Lõppenud nädalal kontrolliti Ida Päästekeskuse Jõhvi päästekomando töötajate eesti keele oskust. Tehti kaks ettekirjutust koos sunnirahahoiatusega.
    • Jaga

Rocca al Mare Prismas tehti ebapiisava keeleoskusega teenindajatele kolm ettekirjutust, Ümera Grossi poes kolm ettekirjutust ning Muuga Maximas viis ettekirjutust ja kaks sunnirahahoiatust.

Osaühingus MRP Linna Liinid kontrolliti 11 bussijuhi keeleoskust. Kaheksale juhile tehti ettekirjutus sooritada ametikohal nõutav B1-taseme eesti keele eksam.

Neljale Tallinna äriühingule tehti ettekirjutus viia avalik teave kooskõlla keeleseaduse nõudega. Kahes äriühingus lahendati kaebusi seoses sellega, et seal ei tagatud eestikeelset teenindamist.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Tallinna Humanitaargümnaasiumis tehti üks ettekirjutus koos sunnirahahoiatusega, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis tehti 12 ettekirjutust, lisaks tehti viis sunnirahahoiatust ja kolm täitekorraldust.