Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 16.–20. detsember 2019

20.12.2019 | 12:19

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Otepääl ja Tartus. Märgukiri saadeti 10 äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 13 firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist kaks on ettekirjutuse täitnud osaliselt. Nende kahe ja veel nelja ettevõtte puhul pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti kahe ettevõtte veebilehte, neist üks on ettekirjutuse täitnud, teisel esines veel puudusi ja selle ettevõtte puhul pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Keeleinspektsioonile laekunud kaebuste lahendamiseks kontrolliti McKenzie Invest OÜ restorani Little India ja RESTOPRO OÜ restorani Dostojevski teenindajate keeleoskust. Kaebused leidsid kinnitust ja keeleametnikud tegid töötajatele ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam.

Samuti kontrolliti kaebuse lahendamiseks AS Prisma Peremarketi Rocca al Mare Prisma ühte töötajat, kellel tuleb sooritada eesti keele eksam.

Jätkus keelekontroll Maxima Eesti OÜ Smuuli kaupluses, kus esmakontrolli käigus tehti ettekirjutus viiele töötajale. 11 töötajal oli varasem ettekirjutus: ükski ettekirjutus ei olnud täidetud, keeleametnikud pikendasid üheksal juhul ettekirjutuse tähtaega, kaks menetlust lõpetati, kuna tööleping oli lõpetatud. Seitsmele töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Samuti jätkus keelekontroll Lapssi OÜ rehabilitatsioonikeskuses, kus tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam kahele töötajale.

SA Ida-Viru Keskhaiglas kontrolliti üheksa töötaja varasema ettekirjutuse täitmist – kõigil pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus, ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Ka PPA Ida Prefektuuris pikendati järelkontrolli käigus 12 ametniku ettekirjutuste tähtaega, ühtlasi tehti neile sunnirahahoiatus.

Keelekontroll haridusasutustes

Sel nädalal jätkus Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis töötajate eesti keele oskuse ja varasemate ettekirjutuste täitmise kontroll. Viiele töötajale tehti ettekirjutus.

Keeleinspektsioon kontrollis Kohila Gümnaasiumis kaebuse lahendamiseks vene keele õpetajate eesti keele oskust, viiest õpetajast kahele tehti ettekirjutus sooritada aasta jooksul eesti keele eksam.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal edastati haridus- ja teadusministeeriumile ühe koolitusfirma kolm õppekava kinnitamiseks, ühele keelefirmale saadeti tutvumiseks eelakt ning kahele firmale kontrollakt tunni külastuse kohta. Kahe firma taotlused õpetajate lisamiseks said heakskiidu.

Keeleinspektsioon soovib kõikidele eesti keele sõpradele rõõmsaid jõule ning heakeelset aastavahetust!