Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 15. – 19. oktoober 2018

19.10.2018 | 15:52

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Pärnus, Kallastel, Tartus ja Võrus. Kokku saadeti märgukiri 14-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 16 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, neist 5 osaliselt. 8 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati. Pärnu kontrolli käigus tuvastati mitu rikkumist (võõrkeelne teave äriühingutel, kakskeelsed tänavasildid), mille kohta koostatakse märgukirjad.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti kahte Tallinnas asuvat hotelli, kus ühes keeleseaduse rikkumine koheselt likvideeriti. Järelkontrolli käigus selgus, et üks hotell on ettekirjutuse täitnud, kahel pikendati ettekirjutuse tähtaega. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub.

Jätkus Maxima Eesti OÜ töötajate eesti keele oskuse kontroll. Õismäe tee 46 kaupluses tehti esmakontrolli aktiga ettekirjutus seitsmele töötajale, ühele töötajale tehti ka sunniraha hoiatus. Järelkontrolliks kutsusid keeleametnikud vestlusele 20 töötajat, neist üks oli ettekirjutuse täitnud, 14 töötajat olid töösuhte kauplusega lõpetanud, viiel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Võru Maxima XX kaupluses tehti ettekirjutus ühele müüjale.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud kaks esmakontrolliakti (mõlemad ettekirjutusega) ning 7 järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). Kaheksale meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Jätkus järelkontroll Ida Päästekeskuse Jõhvi päästekomandos, kus tehti seitsmele päästjale ettekirjutus ja sunniraha hoiatus, neist kuue suhtes rakendati sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinnas kontrolliti koolitöötajate eesti keele oskust ja varasemate ettekirjutuste Mustamäe Reaalgümnaasiumis, kus oli ettekirjutus kolmel töötajal. Neist ei olnud keegi ettekirjutust täitnud, ettekirjutuse tähtaega pikendati, kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus, ühe suhtes rakendati sunniraha. Ka kahele uuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Tartu Annelinna Gümnaasiumis tehti ühele õpetajale ettekirjutus.

Keeleoskust kontrolliti ka kahes lasteaias: Tallinna Muinasjutu lasteaias tehti ettekirjutus viiele töötajale ning Tallinna Unistuse Lasteaias viiele töötajale. Viiel töötajal tuleb tasuda ka sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati ühe koolitusfirma taotlust ning saadeti koolitusfirmale kiri õppekavas olevate puuduste kõrvaldamiseks.