Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 14–18. veebruar 2022

18.02.2022 | 15:03

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel, sh Mustakivi Keskuse piirkonnas), Rae vallas Peetris ning Jõhvis. Tuvastati 21 keeleseaduse nõuete rikkumist, mille kohta saadeti ettevõtetele märgukiri. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 27 varasemast ettekirjutusest olid 18 täidetud.
    • Jaga

Esmakontrolli käigus kontrolliti 12 ettevõtte veebilehte, neist 11 olid korras, ühele ettevõttele saadeti märgukiri. Varasematest ettekirjutustest oli viis täidetud, ühel ettevõttel pikendati ettekirjutuse täitmise tähtaega.

Arvestades olukorda riigis kontrollitakse keeleoskust pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks Selver AS Laulasmaa Selver ABC ja Keila Selveri, Maxima Eesti OÜ Tartu Narva mnt 112 XX kaupluse, Narva Noorte Meremeeste Klubi ja MTÜ MA RAY eralasteaia töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 87 kontrollitavast 29-l puudub keeleoskust tõendav dokument. Keeleametnikud algatavad menetluse veel veebruarikuu jooksul.

Järelkontrolli käigus vormistati Järva Tarbijate Ühistu Linnamäe Konsumis viis kontrollakti: kolmel juhul menetlus lõpetati, sest kaks kontrollitavat on ettekirjutuse täitnud, üks töölt lahkunud; üks töötaja peab oma eesti keele oskust täiendama ning ühel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Securitas Eesti AS teatas kolme kontrollitava töölepingu lõpetamisest, mistõttu Keeleamet lõpetas menetluse.

Selver AS Laulasmaa Selver ABC kaupluses pikendati ühe töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega; teise töötaja suhtes menetlus lõpetati, sest kauplus on lõpetanud temaga töölepingu.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Üldjuhul toimub keeleoskuse kontroll tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

Jõhvi Vene Põhikoolis koostati 11 järelkontrolli akti, neist kuus menetluse lõpetamise kohta: üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, viie töötajaga on tööleping lõpetatud. Viiel juhul pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus, nelja kontrollitava suhtes rakendati sunniraha.

Narva Koorikoolis vormistati üheksa järelkontrolli akti nende töötajate kohta, kellega on tööleping lõpetatud.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal saadeti mitmele keelefirmale kiri järelevalve läbiviimise kohta.