Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 14.–18. november 2022

18.11.2022 | 15:00

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinna vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Lasnamäel Pae turul, Tallinna bussijaamas, Valgas ning Narvas. Tuvastati 22 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kolm parandati kohe suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et kümnest varasemast ettekirjutusest oli kuus täidetud, neljale ettevõttele saadeti meeldetuletus ja anti lisaaega ettekirjutuse täitmiseks.
    • Jaga

Seitsme ettevõtte veebilehe esmakontrolli käigus tuvastati üks keeleseaduse rikkumine, ettevõttele saadeti märgukiri, veebileht tuleb seadusega kooskõlla viia uue aasta alguses.
Keeleoskust kontrollitakse pigem dokumentide alusel. Keeleametnikud kontrollisid kaebuste lahendamiseks ja keeleoskuse kontrolli planeerimiseks Narva Kesklinna Gümnaasiumi, Tallinna Unistuse Lasteaia, Tallinna Muinasjutu Lasteaia, Sillamäe Spordikompleksi Kalev, Valga Haigla AS-i ning Bolt Services EE OÜ taksojuhtide keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. 158st kontrollitust 47 töötaja eesti keele oskus ei vasta nõuetele, nende puhul alustati menetlust juba sel nädalal ning jätkub järgmisel nädalal. 
Valga Haigla AS-is vormistas keeleametnik viis järelkontrolliakti: ettekirjutused olid täitmata, ametnik pikendas eksami sooritamise tähtaega.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes


Narva Keeltelütseumis vormistati 15 järelkontrolliakti: üks menetlus lõpetati, sest ettekirjutus on täidetud, 14 juhul pikendati ettekirjutuse tähtaega, tehti sunniraha hoiatus ja rakendati sunniraha.
Tallinna Kuristiku Lasteaias tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada eesti keele eksam viiele uuele töötajale ja järelkontrolliakte koostati kokku 17, neist üks menetluse lõpetamine seoses ettekirjutuse täitmisega ning kolm menetluse lõpetamist seoses töölepingu lõppemisega, 13 töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus: kui määratud ajaks ei ole eesti keele eksam sooritatud, rakendab keeleametnik sunniraha. Ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha juba nüüd.
Tallinna Muinasjutu Lasteaias tuvastas keeleametnik, et ettekirjutus sooritada eesti keele eksam on täitmata. Pikendati ettekirjutuse tähtaega, tehti sunniraha hoiatus ja rakendati sunniraha.
Sillamäe Muusikakoolis vormistati 14 järelkontrolli akti menetluse lõpetamise kohta (töötajatega on tööleping lõpetatud).
Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuses koostati kuus esmakontrolliakti: ühe aktiga tunnistati töötaja keeleoskus ametikoha nõudele vastavaks, viiele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Neile viiele tehti ka sunniraha hoiatus.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja