Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 14. – 18. mai 2018

03.07.2018 | 13:59

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Narvas. Narvas tuvastati, et üheksa firmat Narvas ja kuus Kohtla-Järvel on Keeleinspektsiooni ettekirjutused täitnud, kaks firmat on ettekirjutuse täitnud osaliselt. Lisaks leiti Ida-Virumaalt kümme uut rikkumist.
    • Jaga

Sellel nädalal saadeti märgukiri 25-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 36 äriühingut on Keeleinspektsiooni varasema ettekirjutuse täitnud, neist neli ainult osaliselt. 14 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Sel nädalal kontrolliti Narva hotelli, kus keeleametnik leidis keeleseaduse nõuete rikkumisi ning hotellile saadetakse märgukiri.

Avalikku teavet kontrolliti ka ühes Tallinna ärimajas, tuvastati keeleseaduse rikkumisi, vastavasisulised märgukirjad saadetakse uuel nädalal. Mitmes ärimajas on Keeleinspektsiooni ettekirjutused täidetud. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Lasnamäe Maksimarketi töötajate eesti keele oskust, viie töötaja keeleoskust hinnati ametikoha nõudele vastavaks, 22-st kontrollitavast 17-le tehti ettekirjutus sooritada B1-taseme eesti keele eksam.

Samuti kontrolliti AS Temptrans bussijuhtide varasemate ettekirjutuste täitmist. Kahe töötaja ettekirjutuse tähtaega pikendati, neile tehti ka sunniraha hoiatus, nelja töötajaga oli tööleping lõpetatud ja seetõttu lõpetati ka menetlus.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud 9 esmakontrolliakti (neist 3 korras) ning 12 järelkontrolli akti (neist 10 ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam). 15-le meditsiinitöötajale tehti sunniraha hoiatus. Kontroll tervishoiuasutuses jätkub.

Tartu Ülikooli kliinikumi stomatoloogia osakonna kõigi töötajate eesti keele oskus vastab kehtestatud nõudele.

15.05. külastas Ilmar Tomusk Aravete Keskkooli, kus rääkis vanemate klasside õpilastele eesti keelest, keelepoliitikast ning Keeleinspektsiooni tegevusest.

18.05. andis Ilmar Tomusk intervjuu ERRile, selgitades ingliskeelse teeninduse kohta laekuvate kaebuste tagamaid.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Liikuri Lasteaias on 46 töötajat, neist 8-le tegi Keeleinspektsioon ettekirjutuse sooritada ametikohal nõutaval tasemel eesti keele eksam. Kolmele lasteaiatöötajale tehti ka sunniraha hoiatus.

Valga Lasteaias Pääsuke pikendati ühe ettekirjutuse tähtaega.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal külastati nelja Ida-Virumaal tegutsevat keelefirmat. Kahele Tallinna firmale saadeti lõplik kontrollakt.