Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 13.–17. veebruar 2023

17.02.2023 | 15:43

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas, ning Mustamäel, samuti kahes koolis). Tuvastati üheksa keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest üheksa olid täidetud, kolmele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti kaheksa ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, neist kahele saadeti märgukiri – kahe kuu jooksul tuleb veebileht viia keeleseadusega vastavusse.
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Kopli Ametikooli, Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasiumi, Rimi Eesti Food erinevate kaupluste, OÜ REGALIA KAUBANDUS ja AS ASWEGA kokku 132 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 50 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Sellel nädalal kontrolliti Olympic Entertainment Group AS-i töötajate keelesoskust ja viiele inimesele tehti ettekirjutus sooritada ametikohal nõutav tasemeeksam.
Rimi Eesti Food AS-i Sõpruse Rimi hüpermarketis ja Pärnamäe Rimi supermarketis vormistati üheksa järelkontrolli akti: üks seoses ettekirjutuse täitmisega ja kaheksa seoses töölepingu lõppemisega.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal jätkus keelekontroll Narva Pähklimäe Gümnaasiumis, esmakontrollis kinnitati ühe töötaja eesti keele oskus ametikoha nõudele vastavaks, üks töötaja peab oma eesti keele oskust täiendama ja neljale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Neljale töötajale tehti ka sunnirahahoiatus. Töötajate varasemate ettekirjutuste täitmise kontrolli käigus koostasid keeleametnikud 16 järelkontrolliakti, kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam; neile kõigile tehti sunnirahahoiatus. 12 töötaja suhtes rakendati sunniraha. Üks menetlus lõpetati seoses töölepingu lõppemisega.
Lasnamäe Gümnaasiumis kontrolliti nelja uue töötaja eesti keele oskust: ühe keeleoskus vastab kehtestatud nõuetele, kolmele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Lasnamäe Gümnaasiumis oli varasemast 16 ettekirjutust, järelkontrolli käigus selgus, et üks ettekirjutus on täidetud, 15 töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega pikendati, 13 töötajale tehti sunnirahahoiatus ja kümne suhtes rakendatakse sunniraha.
Tallinna Lehola Lasteaias tehti esmakontrollis ettekirjutus kolmele töötajale ja järelkontrollis pikendati kolme töötaja ettekirjutuste tähtaega. Neljale töötajale tehti sunniraha hoiatus ja kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha.
15.02.2023 toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi, Töötukassa ja Keeleameti ühine infotund haridustöötajate eesti keele õppest haridusasutuste juhtidele ja pidajatele. Infotunni salvestust saab vaadata siin.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks. Keeleametnikud külastasid eelmisel nädalal ühe keelefirma tundi ja sel nädalal saadeti eelakti koolitusfirmale tutvumiseks. Neli koolitusfirmat esitasid taotluse uute koolitajate lisamiseks. 12 koolitajast üheksa said heakskiidu.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja