Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 13.–17. september 2021

17.09.2021 | 14:20

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vana-, kesk- ja südalinnas, Lasnamäel, Põhja-Tallinnas, Hiiul, Vana-Mustamäel ja Mustamäel, sh Mustika keskuses), Jõhvis, Kohtla-Järve Ahtme piirkonnas, Valgas ja Taeblas. Tuvastati 18 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kaks eemaldati koheselt suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 16 olid täidetud. Neljal ettevõttel, kes ei ole jõudnud ettekirjutust täita, pikendati tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 20 ettevõtte veebilehte, neist 11 ei vasta keeleseaduse nõuetele ja neile saadeti märgukiri.

Viiruse leviku vältimiseks toimuvad keeleoskuse kontrollid enamasti dokumentide põhjal. Sel nädalal kontrolliti Valga Kaugõppe Gümnaasiumi, Valga Gümnaasiumi, Valga Kutseõppekeskuse, Edu Valem MTÜ erakooli, Erakool Garant, Mahtra Põhikooli, AS Hoolekandeteenused Sinimäe Kodu, The Barber House OÜ, Maxima Eesti OÜ Tartu kaupluse ja Conmed OÜ kokku 197 inimese andmeid, 33 juhul puudub töötajal keeleoskust tõendav dokument ja nende töötajate puhul jätkub menetlus septembrikuu jooksul.

Eesti Hambaarstide Liidu palvel kontrollib Keeleamet hambakliinikute töötajate tegelikku eesti keele oskust. Sel nädalal tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele Implanttihoito Hambaravi OÜ ja neljale Läänemere Hambakliinik OÜ töötajale. Mõlemas kliinikus oli ettekirjutusi ka varasemast: järelkontrolli käigus pikendati Implanttihoito Hambaravis ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega, ühtlasi tehti talle sunniraha hoiatus. Kahe töötaja suhtes menetlus lõpetati, sest nad on töösuhte kliinikuga lõpetanud. Läänemere Hambakliinikus pikendati kahe töötaja varasema ettekirjutuse tähtaega. Keelekontroll hambaraviasutustes jätkub.

Jätkus keelekontroll Narva-Jõesuu Noorus OÜ spaahotellis, kus kaheksalele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, ühtlasi tehti neile töötajatele sunniraha hoiatus. Kuue töötaja eesti keele oskus vastas nõuetele.

Maxima Eesti OÜ Kopli 69 kaupluses tehti ettekirjutus kahele töötajale. Järelkontrolli aktiga pikendati seitsme töötaja ettekirjutuste täitmist, neljale kontrollitavale tehti sunniraha hoiatus. Kuus menetlust lõpetati seoses töötajate töölt lahkumisega.

Toimus järelkontroll PPA Ida Prefektuuris, sel nädalal pikendati 11 ametniku ettekirjutuste tähtaega, kümne suhtes rakendati sunniraha. Politseinike keeleoskuse kontroll Ida-Virumaal jätkub septembrikuu jooksul.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Ühe koolitusfirma taotlus tegevusloa saamiseks ei saanud veel heakskiitu, Keeleamet esitas ettepanekud õppekava täiendamiseks. Sel nädalal hinnati ka kahe keelefirma taotlust koolitajate lisamiseks, kolm koolitajat said heakskiidu, üks taotlus lükati tagasi.