Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 13.–17. märts 2023

20.03.2023 | 10:37

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas ja Mustamäel). Tuvastati kümme keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest kaheksa olid täidetud, kuuele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti kuue ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, neist kolmele saadeti märgukiri – kahe kuu jooksul tuleb veebileht viia keeleseadusega vastavusse. Kontrolliti ühe varasema ettekirjutuse täitmist ja inspektor tuvastas, et üks ettekirjutus on täitmata ettevõttele saadeti märgukiri ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
Keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Jõhvi õppekoha kokku 93 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 35 töötajaga tuleb kohtuda keeleoskuse kontroll on plaanis maikuus.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Sanitex OÜ Promo Cach&Carry kauplus-lao kolme töötaja eesti keele oskust – kaebus leidis kinnitust ning ühele töötajale tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust, kaks töötajat peavad sooritama eesti keele eksami.
Varasemast oli samas kauplus-laos kahel töötajal ettekirjutus, keeleametnikud tuvastasid, et üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, teine aga töölt lahkunud.
Keeleoskuse järelkontroll toimus Rimi Eesti Food AS-i Kalevipoja mini-Rimi kaupluses, kus koostati kaks järelkontrolli akti, mõlemal juhul pikendati eksami sooritamise tähtaega ja rakendati sunniraha.
Sel nädalal tähistati emakeelepäeva. Ilmar Tomusk osales emakeelepäevale pühendatud kohtumistel Harkujärve koolis, Kindluse koolis, Palamuse raamatukogus, Tallinna 32. keskkoolis ning Tammiste lasteaed-algkoolis.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja majas, Sipsiku majas ja Pillerkaare majas pikendati 11 töötaja ettekirjutuse tähtaega ning nende suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks. Kõik õppekavad vajavad täiendamist, keeleametnikud saatsid keelefirmadele ettepanekud õppekavade parandamiseks. Neli keelefirmat esitasid taotluse uute koolitajate lisamiseks, kõik neli koolitajat said Keeleameti heakskiidu. Keeleametnikud külastasid ühe keelefirma tundi.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

NB! 13.-22. märtsil on Keeleameti Ida-Viru talitus suletud! Küsimustega võib pöörduda Tallinna talituse poole.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja