Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 13.–17. märts 2017

17.03.2017 | 15:50

Sel nädalal lõppes Tallinnas E. Vilde teel asuva Maxima XX kaupluse töötajate eesti keele oskuse kontroll, 71-st töötajast 25-le tehti ettekirjutus sooritada B1-taseme eksam. Sama ettekirjutus tehti ka Tallinnas Tammsaare teel asuva Maxima XX kaupluse 14-le töötajale. Kaebuse lahendamisel kontrolliti Skarabeus Julgestusteenistuse ühe töötaja eesti keele oskust, turvamees peab sooritama eesti keele eksami. Samuti kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus ja Narvas. Kümnele äriühingule tehti ettekirjutus.
    • Jaga

14. märtsil tähistati Eestis emakeelepäeva. Ilmar Tomusk külastas emakeelepäeval Kadrina Keskkooli ning osales nädala jooksul ka mitme teise kooli emakeelepäeva üritustel.

14. märtsil osalesid inspektsiooni töötajad Eesti Keele Instituudi 70. sünnipäevale ning emakeelepäevale pühendatud pidulikul aktusel Kadrioru lossis.

16. märtsil kinnitas Vabariigi Valitsus Eesti keelenõukogu uue koosseis, millesse kuulub ka keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna lasteaias Delfiin on 42 töötajat, 11-le õpetajale tehti järelkontrolli käigus ettekirjutus sooritada B2-taseme eesti keele eksam. Direktori asetäitja majandusalal peab sooritama aasta lõpuks C1-taseme eesti keele eksami. 11-le töötajale tehti sunnirahahoiatus ja kolme puhul rakendati sunniraha.

Jätkub Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse töötajate eesti keele oskuse kontroll: Sillamäe õppekohas tehti ettekirjutus 13-le töötajale, neist 11-le sunniraha hoiatus ning 6 töötaja suhtes rakendati sunniraha; Jõhvi õppekohas peavad 8 töötajat sooritama tasemeeksami, neile kõigile on tehtud ka sunnirahahoiatus.