Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 13. – 17. mai 2019

17.05.2019 | 15:17

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Jõhvis, Narvas, Keilas, Võrus ja Tartus. Kokku saadeti märgukiri 29-le äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati 10-l firmal ettekirjutuse tähtaega, 12 firmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti kahes ärimajas varasemate ettekirjutuste täitmist, ettekirjutuse tähtaega pikendati. Kolmes Tallinna hotellis on Keeleinspektsiooni ettekirjutused täidetud, üks hotell sai lisaaega eestikeelse teabe lisamiseks. Eelmisel nädalal tuvastati keeleseaduse rikkumisi Pärnu hotellides, kolmele hotellile saadeti märgukiri.

Toimus järelkontroll Viru Maakohtu Narva kohtumajas, mille käigus pikendati viiel töötajal eksami sooritamise tähtaega. Tehti kolm sunniraha hoiatust ja kahe inimese suhtes rakendati sunniraha.

Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve Maxima XX kaupluses kontrolliti kahe uue töötaja eesti keele oskust – töötajate keeleoskus vastab kehtestatud nõudele, 11-st järelkontrolli aktist kuus lõpetati seoses töölepingute lõpetamisega, viiel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, neile tehti ka sunniraha hoiatus ja neil tuleb tasuda sunniraha.

Jätkus ABC Supermarkets AS-i Kreutzwaldi Comarketi töötajate keeleoskuse kontroll, sel nädalal tehti ettekirjutus ühele müüjale. Kokku on tehtud ettekirjutus kuuele töötajale, järelkontroll toimub 2020. aasta kevadel.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti ühe autoülevaatuspunkti töötajate tegelikku eesti keele oskust, kaebus ei leidnud kinnitust. Samuti kaebuse lahendamiseks kontrolliti ühe Tallinna baari teenindajate keeleoskust: 12st töötajast ühel tuleb sooritada eesti keele eksam.

Lõppes Põhja Päästekeskuse Harjumaa päästekomandode päästjate keeleoskuse kontroll. Kokku kontrolliti 142 päästja keeleoskust. Tulemused on igati positiivsed: 88% Harjumaa päästjatest valdavad eesti keelt hästi, neist 57 % isegi nõutust kõrgemal tasemel. Vaid 10% päästjatest ei valda eesti keelt piisavalt: 17-le päästjale tehti ettekirjutus, neist 8 peavad sooritama eesti keele eksami ja 9 täiendama oma eesti keele oskust. Päästeamet kavatseb päästjatele korraldada eesti keele kursuseid. Lõuna Päästekeskuses alustati dokumentide kontrolliga.

Päästeameti tegevus töötajate keeleoskuse tagamisel väärib kiitust.

Ida-Viru Keskhaiglas kontrolliti järelkontrolli käigus üheksa töötaja seniste ettekirjutuste täitmist: seitsmel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja rakendati sunniraha, kaks töötajat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud.

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti palvel kontrolliti ühe taksojuhi eesti keele oskust. Taksojuht peab sooritama eesti keele eksami.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi kolme uue töötaja keeleoskus vastab kehtestatud nõudele, kuid viiel õpetajal, kellele oli tehtud varem ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, on ettekirjutus täitmata. Keeleametnikud pikendasid ettekirjutuste täitmise tähtaega.

Keila Üldgümnaasiumis tehti esmakontrolli käigus ettekirjutus kolmele uuele pedagoogile.

Sel nädalal kontrolliti ettekirjutuste täitmist mitmes Tallinna lasteaias: Tallinna Pae Lasteaias tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam viiele töötajale, neljale neist tehti sunniraha hoiatus ja kaks peavad tasuma sunniraha. Tallinna Lasteaias Südameke on tehtud ettekirjutus sooritada eksam kaheksale ja täiendada eesti keele oskust ühele töötajale; kõigile tehti sunniraha hoiatus ja kaks töötajat peavad tasuma sunniraha. Lasteaias Kelluke tehti ettekirjutus ja sunniraha hoiatus viiele töötajale, sunniraha rakendati kolme töötaja suhtes.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu ühe keelefirma õppekavale ja ühe firma taotlusele uue õpetaja lisamiseks. Kahele keelefirmale saadeti eelakt kokkuvõttega keelefirma külastusest tutvumiseks ja ühele firmale akt ettepanekutega keeleõppe parandamiseks.