Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 12. – 16. märts 2018

03.07.2018 | 11:40

Sel nädalal kontrolliti AS OG Elektra Kotka Grossi kaupluse töötajate eesti keele oskust, 12-st töötajast neljale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, üks töötaja peab oma keeleoskust täiendama.
    • Jaga

Jätkus keelekontroll Maxima Eesti OÜ Haabersti Maxima XXX kaupluses, kontrolli käigus tehti kümnele kaubandustöötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, üks töötaja peab oma keeleoskust täiendama. Keelekontroll Maximas jätkub.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud kümme esmakontrolliakti (neist 5 ettekirjutusega sooritada keeleeksam) ja 14 järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam), 22-le töötajale tehti sunniraha hoiatus. SA Ida-Viru Keskhaiglas on kontrollitud juba 246 töötaja keeleoskust, keeleoskuse kontroll jätkub.

Kontrolliti avalikku teavet Tallinnas ja Tartus, kokku saadeti märgukiri 19-le äriühingule. 17 äriühingut on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, 14 firma ettekirjutuse tähtaega pikendati. Ühe äriühingu suhtes algatati haldusmenetlus.

Selle aasta alguses kontrollis Keeleinspektsioon reisifirmade veebilehti ja tegi seitsmele äriühingule ettekirjutuse tagada veebilehel eestikeelne teave. Sel nädalal kontrollis inspektor ettekirjutuse täitmist ja tuvastas, et neli reisifirmat on Keeleinspektsiooni ettekirjutuse täitnud, ehkki kahe firma lehel on palju keelevigu, mille kohta saadeti ka märgukiri. Kolm turismifirmat peavad oma veebilehed seadusega vastavusse viima märtsikuu jooksul.

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Sel nädalal külastati seitset Tallinnas asuvat hotelli, neist ainult ühes oli tagatud eestikeelne teave. Ülejäänud kuuele hotellile ja hotellis asuvale ilusalongile, saadetakse märgukiri.

13. märtsil pidas Ilmar Tomusk Tallinna Ülikooli Rakvere kolledžis avatud loengu teemal „Eesti keel ja põhiseadus“.

14. märtsil osales Ilmar Tomusk Gustav Adolfi Gümnaasiumi emakeelepäeva aktusel ning pidas ettekande eesti keele kui riigikeele ajaloost. Samal päeval osales ta Tallinna Keskraamatukogus Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul korraldatud kunstikonkursi "Minu kodumaa" lõpuüritusel ning rääkis teemal „Eesti keel ja emakeel.“ Samuti andis ta emakeelepäevaga seoses intervjuu Linnalehele ja raadiojaamale Retro FM.

Õhtuleht avaldas 14. märtsil Ilmar Tomuski artikli Ma ei ole eesti keele pärast mures.

15. märtsil pidas Ilmar Tomusk Tallinna 32. keskkoolis avatud loengu Eesti keelepoliitikast.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Kontrolliti MTÜ Edu Valem Erakooli töötajate eesti keele oskust: kolmel töötajal oli varasem ettekirjutus, järelkontrollis selgus, et ettekirjutus on kõigil täitmata, inspektorid pikendasid ettekirjutuse tähtaega, kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja ühe õpetaja suhtes rakendati sunniraha. Ühe erakooli õpetaja keeleoskust kontrollitakse järgmisel nädalal.

Erakoolis Garant oli Keeleinspektsiooni ettekirjutus seitsmel töötajal, neist kahega on tööleping lõpetatud ja keeleametnik lõpetas menetluse. Viiel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega. Ka eralasteaias Garant pikendati ühe töötaja ettekirjutuse tähtaega, ühtlasi rakendati tema suhtes sunniraha ja tehti uus sunniraha hoiatus.

Seitsmel töötajal oli varasem ettekirjutus, neist viiel pikendati ettekirjutuse tähtaega ja neljale tehti sunniraha hoiatus. Kaks töötajat on töölt lahkunud, nende suhtes menetlus lõpetati. Uutest töötajatest said Keeleinspektsiooni ettekirjutuse üheksa töötajat.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kolme uue keelefirma taotlusi ning saatsid neile oma hinnangud ja parandusettepanekud. Ka kontrolliti eelmisel aastal tehtud ettekirjutuste täitmist kuue keeleõppefirma kodulehel, kahele firmale saadetakse märgukiri. Ühe täienduskoolitusasutuse uue õpetaja taotlused said heakskiidu.