Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 12.–16 juuni 2023

19.06.2023 | 09:11

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Lasnamäel Peterburi teel, Viru keskuses), Pärnus, Pärnu-Jaagupis ja Lavassaares. Tuvastati 17 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist kolm eemaldati kohe suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest üheksa olid täidetud, kümnele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti ühe ettevõtte veebilehte, mis ei vastanud keeleseaduse nõuetele ja seetõttu saadeti ettevõttele märgukiri. Järelkontrollis tuvastati, et üks osaühing on Keeleameti ettekirjutuse täitnud, see menetlus lõpetati. Ühel ettevõttel on ettekirjutus täitmata, keeleametnik pikendas ettekirjutuse tähtaega.
Kaebuse lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Tubli Rätsep OÜ kokku kuue töötaja keeleoskust tõendavaid dokumente, juunikuus toimub viie töötaja keelekontroll.
OÜ Novoloto Fenix Casino töötaja on ettekirjutuse täitnud, menetlus lõpetati.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus keelekontroll Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis, kus esmakontrolli käigus tehti neljale uuele töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Vormistati viis järelkontrolliakti: üks menetlus lõpetati, sest ettekirjutus on täidetud, üks menetlus lõpetati seoses töölepingu lõppemisega. Kolmel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, kahele töötajale tehti sunnirahahoiatus ja ühe töötaja suhtes rakendati sunniraha.
Kontrolliti nelja Narva haridusasutuse juhi eesti keele oskust: kahe eesti keele oskus vastab kehtestatud nõudele, ühele direktorile tehti ettekirjutus täiendada eesti keele oskust ja teine koolijuht peab sooritama eesti keele eksami.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlusi tegevusloa saamiseks (mõlemal keelefirmal üks õppekava),ühe koolitusfirma õppekava vastab nõuetele ja see edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks. Teise õppekava muutmise taotluse lükkasid keeleametnikud tagasi. Kaks keelefirmat esitasid taotluse koolitajate lisamiseks, kõik kolm koolitajat kinnitati Keeleameti poolt sobivaks.
Tallinna Seli Lasteaias tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ühele uuele töötajale.
Kohtla-Järve Lasteaias Punamütsike pikendati kolme töötaja ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus. Kaks töötajat peavad tasuma sunniraha.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja