Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 12.–16. aprill 2021

16.04.2021 | 11:24

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Mustamäel, Õismäel, Lasnamäel, Pirital, Viimsis ja Põhja-Tallinnas, Tõrvas, Kiviõlis, Narvas ja Kohtla-Järvel. Tuvastati 11 keeleseaduse nõuete rikkumist, neist viie puhul oli tegemist võõrkeelse teabega COVID-19 piirangute kohta.
    • Jaga

Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 15 olid täidetud. Seitsmel ettevõttel, kes ei ole jõudnud ettekirjutust täita, pikendati tähtaega, arvestades olukorda riigis.

Kontrolliti 21 ettevõtte veebilehte, neist kuus ei vasta keeleseaduse nõuetele; ettevõtetele saadeti märgukiri ning määrati tähtaeg keelenõuete täitmiseks. Ühtekokku saadeti sel nädalal märgukiri 22 ettevõttele.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes ettekirjutusi tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel. Nii tegid keeleametnikud ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam kahes Narva lasteaias – lasteaias Muinasjutt ja lasteaias Tareke. Esimeses tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam neljale ning teises lasteaias ühele uuele töötajale. Järelkontrolli aktiga pikendati lasteaias Muinasjutt 13 töötaja ettekirjutuse tähtaega, kõigile kontrollituile tehti sunnirahahoiatus, üheksa töötaja puhul rakendati sunniraha. Lasteaias Tareke tuvastati, et kaks töötajat on varasema ettekirjutuse täitnud. Kümnel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, neist üheksale vormistati täitekorraldus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kahe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks, ühele koolitusfirmale saadeti ettepanekud õppekava täiendamiseks. Teise koolitusfirma tegevusloa taotlus kõigil tasemetel eesti keele õpetamiseks sai Keeleameti heakskiidu ning saadeti haridus- ja teadusministeeriumile kinnitamiseks. Keeleameti menetluses oli ühe keelefirma taotlus koolitaja lisamiseks, ka see sai heakskiidu.