Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 11. – 15. veebruar 2019

18.02.2019 | 12:13

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Kiviõlis ja Ahtmes. Kokku saadeti märgukiri 33-le äriühingule. Järelkontrollide käigus pikendati kuuel firmal ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab avaliku teabe kontrolliga ärimajades ja hotellides. Sel nädalal kontrolliti kolme Tallinna hotelli, kus tuvastati mitmeid keeleseaduse rikkumisi hotellidele saadeti märgukiri. Järelkontrolli käigus tuvastati, et kolm hotelli on ettekirjutuse täitnud, nelja hotelli puhul pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Toimus järelkontroll Rimi Eesti Food AS-i Lasnamäe Centrumi Rimi hüpermarketis, kus seitsmest töötajast viiele tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, kaks töötajat peavad oma eesti keele oskust täiendama. Keeleametnikud tegid ühele töötajale sunniraha hoiatuse.

AS Prisma Peremarketi Sikupilli Prismas koostati esmakontrolli käigus 11 akti, neist kaks korras ja üheksa ettekirjutusega. Kontroll kaupluses jätkub veebruari teisel poolel.

Jätkus keelekontroll Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve Maxima XX kaupluses. Üheksale töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ja hoiatus selle kohta, et kui eksam ei ole tähtajaks sooritatud, on keeleametnikul õigus rakendada sunniraha. Ühe töötaja suhtes rakendati ka sunniraha.

Viljandi Maximates valdavad kõik töötajad eesti keelt, Võrus kontrolliti ühe töötaja tegelikku eesti keele oskust, ettekirjutust ei tehtud. Tartus koostati Kalda 15 kaupluses 11 esmakontrolli akti, neist 9 ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam. Kohtla-Järvel ja Tartus keelekontroll jätkub.

Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Ida-Virumaa OÜ Terve Pere Apteegi töötaja eesti keeleoskust, talle tehti ettekirjutus ja sunniraha hoiatus.

Kaebus leidis kinnitust ka ühes hotellis, kus kahele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Veebruarkuu jooksul kontroll jätkub.

Ida Päästekeskuse Kiviõli päästekomando kahel päästjal pikendati ettekirjutuse tähtaega, ühele tehti sunnirahahoiatus ja rakendati sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis koostati üks esmakontrolli- ja 13 järelkontrolliakti, kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele B2-taseme eksam. Kuuele õpetajale tehti sunniraha hoiatus, kahe töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Jätkus keelekontroll Kiviõli Vene Koolis, kus vormistati kaks esmakontrolli akti (korras) ja kolm järelkontrolliakti (ettekirjutusega sooritada B2-taseme eesti keele eksam). Kolmele koolitöötajale tehti ka sunniraha hoiatus.

Justiitsministeeriumi ajakirja Õiguskeel 2019. aasta esimeses numbris ilmus Ilmar Tomuski pikem artikkel vene kooli üleminekust eesti õppekeelele (PDF).

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal andsid keeleametnikud hinnangu ühe keelefirma õppekavadele. Viie firma taotlus õpetaja lisamise kohta sai heakskiidu. Külastati kahe keelefirma tunde, mille kohta koostatakse akt järgmise nädala jooksul.