Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 11.–15. september 2023

15.09.2023 | 14:19

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Põhja-Tallinnas ning Ülemiste Citys). Tuvastati 14 keeleseaduse nõuete rikkumist, millest kaheksa eemaldati kohe suulise menetluse käigus. Avaliku teabe järelkontrollis tuvastati, et kuus varasemat ettekirjutust olid täidetud, ühele ettevõttele saadeti märgukiri ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
Kontrolliti 13 ettevõtte veebilehte, neist kaks ei vasta keeleseaduse nõuetele: neile saadeti märgukiri ja selgitati keeleseaduse nõudeid.
    • Jaga

Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti AS G4S Eesti, Barcraft OÜ (restoran Munga Kelder), Bolt Service EE OÜ ja Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli kokku 112 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 41 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Rimi Eesti Food AS-i Männiku Rimi kaupluses tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam seitsmele töötajale. Ühele töötajale tehti sunniraha hoiatus.
DecorTi OÜ lillepoes D-Lilled tehti ettekirjutus sooritada eesti keele tasemeeksam kahele töötajale.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Narva Kreenholmi Gümnaasiumis kontrolliti kaheksa töötaja eesti keele oskust, neist kuue keeleoskus vastab nõuetele, ühel töötajal tuleb eesti keele oskust täiendada, teisel sooritada tasemeeksam.
Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumis kontrolliti ühe töötaja keeleoskust, see vastab nõuetele, ettekirjutust ei tehtud.
Ka Narva Lasteaias Cipollino tunnistati ühe kontrollitu eesti keele oskus ametikoha nõudele vastavaks.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kolme keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks (kokku 7 õppekava), kõigile neile saadeti ettepanekud õppekavade parandamiseks ja täiendamiseks. Kaheksa koolitusfirmat esitasid taotluse uute koolitajate lisamiseks, kõik üheksa koolitajat said Keeleameti heakskiidu. Ühele koolitusfirmale saadeti tagasiside tegevuse järelkontrolli kohta.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti (info@keeleamet.ee) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja