Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 11.–15. märts 2024

15.03.2024 | 15:08

Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, Ülemiste City piirkonnas, Mustakivi kaubanduskeskuses, Mustamäe Keskuses) ja Harjumaal Kuusalu vallas (Ruus, Valklas). Tuvastati 10 keeleseaduse rikkumist, 31 varasemast ettekirjutusest olid 23 täidetud, kaheksale ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
Esmakontrolli käigus kontrolliti kolme ettevõtte veebilehte, kõik veebilehed olid korras Varasemate ettekirjutuste järelkontrollis tuvastati, et üks ettevõte ei ole ettekirjutust täitnud ja ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti Antsla Tervisekeskus MTÜ, Helme Pansionaat AS, Kagutuul OÜ, Karaski pansionaat OÜ, Karula Hooldemaja, MTÜ L-E Erihooldusteenuse keskus, MTÜ Rahumäe Sinilinnud, Piigaste Südamekodu OÜ, SA Läänemaa Haigla hooldekodu, SA Narva Haigla funktsionaaldiagnostika osakonna, SA Sõmerpalu Hooldekodu, Setomaa Hooldekodu, Valgamaa Tugikeskus MTÜ ja Värska Südamekodu OÜ kokku 272 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid. 26 töötajaga tuleb kohtuda ja läbi viia keeleoskuse kontroll.
Kaebuse lahendamiseks toimus sel nädalal keelekontroll Maxima Eesti OÜ Paepargi Maxima XX kaupluses, kus teenindajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Kontrolliti nelja taksojuhi eesti keele oskust ja kõigile neljale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam (tegemist Bolt Services EE OÜ kaudu taksoteenuse osutajatega).
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti D-PizzaEE OÜ kahe töötaja eesti keele oskust, mõlemale kontrollitavale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Sel aastal kontrollitakse üle Eesti hoolekandeasutuste töötajate eesti keele oskust, lõppenud nädalal tehti 14-le Valkla Südamekodu OÜ ja 19-le OÜ Järve Südamekodu töötajale ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Ettekirjutuse mittetäitmise korral on keeleametnikel õigus rakendada sunniraha.
Sihtasutuses Narva Haigla vormistati 11 järelkontrolli akti, neist kaks menetluse lõpetamise kohta, sest ettekirjutus on täidetud. Üheksa töötaja senise ettekirjutuse tähtaega pikendati, kaheksale kontrollitavale tehti sunniraha hoiatus.
14. märtsil tähistati kogu Eestis emakeelepäeva, Ilmar Tomusk osales nädala jooksul emakeelepäeva üritustel Jüri Gümnaasiumis, Jõgeva Põhikoolis, Tallinna Ühisgümnaasiumis ning Viljandi Jakobsoni Koolis.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal toimus Narva haridusasutuste juhtide keeleoskuse järelkontroll (Narva 6. Kool, Narva Lasteaed Vikerkaar, Narva Lasteaed Muinasjutt, Narva Lasteaed Pääsuke) – kõik viis juhti ei ole ettekirjutust täitnud ja nende suhtes rakendati sunniraha.
Tallinna Rukkilille Lasteaia juhi senise ettekirjutuse (täiendada eesti keele oskust) tähtaega pikendati.
Vastati mitmele kvalifikatsiooni ja keeleoskusnõuete päringule. Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on sagenenud päringud, kus palutakse täpsustada, kas töötaja keeleoskus vastab C1-tasemele ning kas haridust tõendava dokument tõendab, et ei ole vaja tasemeeksamit sooritada. Kui haridustöötajal või tema tööandjal on sedalaadi küsimused, palume need saata Keeleameti e-posti aadressil [email protected]. Palume lisada töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus, kus ta töötab ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, samuti isiku kontaktandmed. Keeleametnikud tutvuvad esitatud dokumentidega kolme tööpäeva jooksul ja võtavad ühendust, vajadusel kutsuvad isiku keelekontrolli.
Arvestada tuleb sellega, et keeleseaduse kohaselt peab isikul lisaks keeleoskust tõendavale dokumendile olema ka ametikoha nõuetele vastav eesti keele oskus.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlust tegevusloa saamiseks (kokku kaks õppekava), ühe keelefirma õppekava vastab nõuetele ja see edastati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks, teise firma õppekava tuleb veel täiendada. Keeleametile laekusid nelja keelefirma taotlused koolitaja(te) lisamiseks, üheteistkümnest koolitajast said Keeleametilt heakskiidu kaheksa.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja