Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 11.–15. mai 2020

15.05.2020 | 14:16

Seoses eriolukorraga riigis kontrollisid keeleametnikud eriolukorra teavet Tallinnas, Läänemaal, Valgas, Kohtla-Järvel ja Jõhvis.
    • Jaga

Kuna eriolukorra ajal on tegeliku keeleoskuse kontroll peatatud, kontrollisid keeleametnikud ettevõtete veebilehti. Kokku kontrolliti 110 ettevõtet (sh Viljandimaa majutus- ja toitlustusasutused, Narva lasteaiad, Tallinna ja Harjumaa lasteaiad ja –hoiud, teenindusettevõtted Tallinnas ning mitmed Lõuna-Eesti ettevõtted), neist seitsmel esines üksikuid keelevigu, 14 veebilehte olid ainult võõrkeelsed.

Lääne-Nigula vallas Ristil tuvastati kakskeelsed tänavasildid, kohalikule omavalitsusele saadeti märgukiri.

Seoses eriolukorraga on Keeleinspektsioon muutnud oma töökorraldust, et aidata kaasa koroonaviiruse leviku tõkestamisele. Keelekontroll on peatatud, keeleametnikud kontrollivad esitatud andmeid andmebaasidest ja valmistavad ette edasisi keelekontrolle, tegelevad kaebustega ning nõustavad kodanikke ja ettevõtjaid telefonitsi ja e-posti teel. Laekunud kaebusi lahendatakse vastavalt võimalustele, arvestades eriolukorra nõudeid.

Sel nädalal lõpetati kaheksa Narva Paju Kooli ja kümne Narva Kreenholmi Gümnaasiumi varasemat menetlust seoses töölepingute lõpetamisega. Seoses Narva Peetri Kooli ja Narva 6. Kooli liitmisega kontrolliti varem tehtud ettekirjutuste andmeid.

Seoses laekunud kaebustega kontrolliti OG Elektra AS-i Jõhvi ja Kohta-Järve töötajate eesti keele oskust tõendavaid andmeid andmebaasidest. 17 töötajal tuleb edaspidi läbida keelekontroll.

14.05.2020 kirjutas Ilmar Tomusk Postimehes äri- ja ettevõttenime keelenõuetest ning kutsus üles esitama kandidaate ilusa ettevõttenime konkursile. 13. mai Õhtulehest võib aga lugeda, et McDonald’s on valmis lisama oma võõrkeelsetele kaubamärkidele McCafé ja McDrive eestikeelse teabe.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Käesoleval perioodil hindasid keeleametnikud kahe keelefirma taotlust (kokku 8 õppekava) tegevusloa saamiseks ja edastasid ühele keelefirmale omapoolsed ettepanekud õppekavade täiendamiseks, teise firma õppekavad esitati tegevusloa välja andmiseks haridus- ja teadusministeeriumile. Kolme keelefirma taotlused uute koolitajate lisamiseks said heakskiidu.