Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 10.–14. jaanuar 2022

14.01.2022 | 13:45

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, Haaberstis ja Lasnamäel, Peetris, Mõigus ja Järvekülas), Tartus, Valgas ja Kohtla-Järvel (sh Ahtmes). Tuvastati 23 keeleseaduse nõuete rikkumist, millest kolm lahenesid kohe suulise menetluse käigus. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasemast 19 ettekirjutusest olid 17 täidetud.
    • Jaga

Tegeldi mitme kaebusega, mille lahendamiseks saadeti ettevõtetele märgukiri. Kontrolliti nelja ettevõtte veebilehte, need vastavad keeleseaduse nõuetele. Järelkontrollis tuvastasid keeleametnikud, et kaheksast ettevõttest vaid kaks on ettekirjutuse täitnud ja veebilehele eestikeelse teabe lisanud.

Sel nädalal keeleoskuse kontrolle ei toimunud. Keeleametnikud kontrollisid Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse, Angel OÜ, Tallinna Lindakivi Lasteaia ja Maxima Eesti OÜ Õismäe tee 46 kaupluse töötajate keeleoskust tõendavaid dokumente ja tööandja esitatud andmeid. Keelekontrollid toimuvad veel jaanuarikuu jooksul.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal sai heakskiidu ühe keelefirma taotlus uue koolitaja lisamiseks.