Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 10.–14. aprill 2023

14.04.2023 | 15:05

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh vanalinnas, kesklinnas, südalinnas, Põhja-Tallinnas ja Ülemiste keskuses), Tallinna lähiümbruses (Kiili, Sausti, Luige; IKEA kauplus) ning Kohtla-Järve Ahtme linnaosas. Tuvastati üheksa keeleseaduse nõuete rikkumist. Järelkontrollide käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest kaks olid täidetud, seitsmele ettevõttele saadeti meeldetuletus ja pikendati ettekirjutuse tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti nelja ettevõtte kodulehe keeleseadusele vastavust, kõik neli vastasid keeleseaduse nõuetele. Järelkontrollis tuvastati, et kaks firmat on oma veebilehed viinud keeleseadusega vastavusse, kahele ettevõttele saadeti märgukiri ja pikendati ettekirjutuse tähtaega. 
Kaebuste lahendamiseks ja keelekontrollide planeerimiseks kontrolliti BAUHAUS Eesti OÜ Tähesalu kaupluse 93 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid, neist 18 töötaja puhul toimub aprillikuu jooksul keeleoskuse kontroll.
Kaebuse lahendamiseks kontrolliti Bolt Services EE OÜ taksojuhi eesti keele oskust, kontrollitavale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.
Rimi Eesti Food AS Lasnamäe Centrumi Rimi hüpermarketis toimus järelkontroll, mille käigus tuvastati, et üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, teisel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, tehti sunniraha hoiatus ja rakendati sunniraha.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Sel nädalal kontrolliti Tallinna Lasteaia Sinilill töötajate eesti keele oskust. Kuuele töötajale tehti esmakontrollis ettekirjutus sooritada ametikohal nõutav eesti keele eksam, neist ühele tehti ka sunniraha hoiatus. Järelkontrollis pikendati 19 töötaja ettekirjutuse tähtaega, neist üheksale tehti sunniraha hoiatus.
Keelekontroll toimus Lasnamäe Vene Gümnaasiumis, kus esmakontrollis kinnitati ühe töötaja eesti keele oskus ametikoha nõuetele vastavaks, teisele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam. Järelkontrollis pikendati seitsmel töötajal varasema ettekirjutuse tähtaega, viiele töötajale tehti sunniraha hoiatus ja kahe suhtes rakendati sunniraha.
Kohtla-Järve Ahtme põhikoolis vormistati kaks esmakontrolli akti ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam ja kümme järelkontrolli akti, millega töölepingu lõppemise tõttu lõpetati menetlus. Ka Narva Kesklinna Gümnaasiumis lõpetati viis menetlust, sest tööleping töötajatega on lõpetatud.
Tallinna Teeninduskoolis kontrolliti 16 töötaja keeleoskust, neist kuue eesti keele oskus vastab nõuetele, neli töötajat peavad keeleoskust täiendama ja kuuele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hindasid keeleametnikud ühe keelefirma taotlust õppekavade muutmiseks, taotlus sai heakskiidu. Kaks keelefirmat on esitanud taotluse uute koolitajate lisamiseks, mõlemad taotlused said kinnitatud.

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke

Keeleamet nõustab Ukraina sõjapõgenikke ja nende siinseid tööandjaid eesti, vene ja inglise keeles tööalase eesti keele oskuse nõuete, Eesti keelekeskkonnaga kohanemise ning eesti keele õppe võimaluste ja keeleeksamiteks valmistumise küsimustes. Nõu annavad inspektorid peamiselt keelekontrollide toimumise ajal. Nõustamine on võimalik ka Keeleameti kontoris aadressil Roosikrantsi 6 või telefoni (627 1780) ja e-posti ([email protected]) teel.
 

Merle Loodus-Adamson

järelevalveosakonna juhataja