Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 1. – 5. oktoober 2018

08.10.2018 | 14:14

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas ja Võrus. Märgukiri saadeti 22-le äriühingule. Järelkontrollide käigus tuvastati, et 18 äriühingut on Keeleinspektsiooni varasema ettekirjutuse täitnud, neist neli küll osaliselt. Viie firma ettekirjutuse tähtaega pikendati.
    • Jaga

Keeleinspektsioon jätkab hotellide avaliku teabe kontrolliga. Sel nädalal kontrolliti Võrus kahes hotellis varasemate ettekirjutuste täitmist, keeleametnik tuvastas, et üks hotell on ettekirjutuse täitnud, teisel pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Järelkontrolli käigus tuvastati, et ühes Tallinna ärimajas on Keeleinspektsiooni ettekirjutused täidetud. Avaliku teabe kontroll Tallinna ärimajades ja hotellides jätkub neljandas kvartalis.

Töötajate eesti keele oskust ja varasemate ettekirjutuste täitmist kontrolliti mitmes kaupluses. Maxima Eesti OÜ Võru Maxima XX kaupluses kontrolliti kahe töötaja eesti keele oskust, mõlemale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam, kontroll Võru kaupluses jätkub. Lõppes keelekontroll Tallinnas, Paepargi Maxima XX kaupluses, kus 68-st töötajast kontrolliti 37 töötaja eesti keele oskust, ettekirjutus tehti 33-le töötajale, neist kolmele tehti ka sunniraha hoiatus. Lisaks koostas keeleametnik 15 järelkontrolliakti menetluse lõpetamise kohta, sest 15 töötajaga oli tööleping lõpetatud.

Rimi Eesti Food AS-i Finest mini-RIMI kaupluses tehti kolmele töötajale esmakontrolli käigus ettekirjutus sooritada eesti keele eksam ning ühel töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Jätkus keelekontroll sihtasutuses Ida-Viru Keskhaigla. Sel nädalal vormistasid keeleametnikud 3 esmakontrolliakti (neist 1 korras, 2 ettekirjutusega sooritada eksam, kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus) ja 6 järelkontrolli akti (kõik ettekirjutusega sooritada eesti keele eksam, samuti tehti neile hoiatus, et ettekirjutuse täitmata jätmise korral rakendatakse sunniraha). Järelkontrolli käigus selgus, et PERHi neuroloogia osakonna üks töötaja on ettekirjutuse täitnud, kahel meditsiinitöötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Lõppes keelekontroll SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla järelravi kliinikus: kokku tehti ettekirjutus 17-le hooldajale ja meditsiiniõele. Ettekirjutus tehti ka ühele Skarabeus Julgestusteenistus OÜ töötajale.

Sel nädalal kontrolliti Ida Päästekeskuse Sillamäe päästekomando töötajate seniste ettekirjutuste täitmist. Kahel päästjal pikendati ettekirjutuse tähtaega ja tehti sunniraha hoiatus ning neil tuleb tasuda ka sunniraha. Narva-Jõesuu päästekomandos lõpetati menetlus, kuna töötaja oli sooritanud eesti keele eksami.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Tallinnas kontrolliti töötajate eesti keele oskust Lasnamäe Gümnaasiumis: kolmest uuest töötajast üks peab sooritama eesti keele eksami, 18-l töötajal pikendati ettekirjutuse tähtaega, neist 14-le tehti sunniraha hoiatus ja kahe töötaja puhul rakendati sunniraha. Kahe pedagoogi suhtes lõpetati menetlus, kuna nendega on tööleping lõpetatud.

Tallinna Lasteaias Maasikas oli Keeleinspektsiooni ettekirjutus kuuel töötajal, neist kolmega on tööleping lõpetatud, ülejäänud kolmel pikendati ettekirjutuse tähtaega, kahele töötajale tehti sunniraha hoiatus. Kaks lasteaednikku peavad tasuma sunniraha.

Narva Lasteaias Päikene lõppes keelekontroll, 35-st töötajast 15-le tegi keeleametnik ettekirjutuse (6 esmakontrolli ja 9 järelkontrolliakti), kolme kontrollitud töötaja keeleoskus vastas kehtestatud nõudele. 15-le töötajale tehti sunniraha hoiatus, 8 töötaja suhtes rakendati sunniraha.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal anti hinnang ühe keelefirma taotlusele, kiideti heaks kahe firma A2-taseme õppekavad ning kinnitati kolme firma uue õpetaja taotlus.