Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal 1.–5. november 2021

05.11.2021 | 12:22

Sel nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas (sh kesklinnas ja Põhja-Tallinnas), Jõhvis, Kohtla-Järvel ja Valgas. Tuvastati 20 keeleseaduse nõuete rikkumist. 23 varasema ettekirjutuse järelkontrolli käigus tuvastati, et varasematest ettekirjutustest 16 olid täidetud. Ülejäänud juhtudel saadeti ettevõttele meeldetuletus ja pikendati tähtaega.
    • Jaga

Kontrolliti 23 ettevõtte veebilehte, neist kuus ei vasta nõuetele; neile saadeti märgukiri.

Sel nädalal kontrolliti kaebuste lahendamiseks ja järelkontrollide planeerimiseks Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva õppekeskuse, Tallinna Suur-Pae Lasteaia, De Sol-Beauty OÜ, Polli Hooldekodu, SA Abja Haigla Üldhoolduse osakonna, Mõisaküla Hoolekandekeskuse ja Valga Haigla AS-i hoolekandeosakonna kokku 157 töötaja keeleoskust tõendavaid andmeid, 31 puhul jätkub menetlus veel selle aasta jooksul. Polli Hooldekodu, SA Abja Haigla Üldhoolduse osakonna ja Mõisaküla Hoolekandekeskuse töötajad valdavad eesti keelt, seal menetlust ei alustata.

Järelkontrolli käigus pikendati OÜ Euroapteek Kotka Keskuse apteegis kahe töötaja ettekirjutuse tähtaega sooritada eesti keele eksam. Maxima Eesti OÜ Kohtla-Järve XX kaupluses vormistati 24 järelkontrolliakti menetluse lõpetamise kohta, kuna töötajatega on töölepingud lõpetatud.

MeerhofDC OÜ Meerhof Dental Centeri viiele töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Arvestades olukorda riigis tehti haridusasutustes keelekontrolle üldjuhul tööandja esitatud dokumentide ja HARNO andmebaasi alusel.

Kohila Gümnaasiumis vormistati kaks järelkontrolli akti, neist üks menetluse lõpetamise kohta, sest ettekirjutus on täidetud; teisel juhul pikendati ettekirjutuse tähtaega.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Sillamäe õppekeskuses vormistati 14 järelkontrolli akti menetluse lõpetamise kohta, sest kontrollitavatega on töösuhe lõpetatud.

Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja maja ühe töötaja eesti keele oskus tunnistati ametikoha nõuetele vastavaks.

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleamet kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. Sel nädalal hinnati kolme keelefirma taotlust uue koolitaja lisamiseks, need taotlused said heakskiidu.